Ledamöter kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 27 ersättare som utses genom allmänna val var fjärde år.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?