Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för

  • kommunens ekonomiska förvaltning
  • övergripande personalfrågor
  • arbetsmarknads- och näringslivsfrågor
  • plan- och byggnadsfrågor
  • övergripande planering
  • exploatering av mark
  • försvar och beredskap

Kommunstyrelsen sammanträder varje månad förutom juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. De politiska beslut som fattas i kommunstyrelsen genomförs av kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskott

Ärenden till nämnden bereds av:

  • kommunstyrelsens arbetsutskott
  • fastighets- och investeringsutskottet. Utskottet bereder och fattar även beslut i vissa frågor gällande fastigheter och investeringar.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?