Politiska sammanträden och protokoll

Här hittar du årets protokoll från alla kommunens nämnder, när möten hålls och kallelser till dessa. 

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som har justerats och de publiceras någon eller några dagar efter att det har anslagits på Anslagstavlan. Detta beror på att protokollet expedieras till berörda nämnder, förbund och/eller myndigheter innan det publiceras. Det sker även en handpåläggning innan protokollet kan publiceras på webbplatsen. Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format.

Vill du ta del av protokollen efter justering med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Kallelser/dagordningar

Här hittar du även nämndernas dagordningar innevarande år. Till vissa av ärendena finns det ytterligare beslutsunderlag. Vill du ta del av dessa beslutsunderlag och tidigare års dagordningar för en nämnd kontakta respektive nämnd.

På webbplatsen presenterar vi årets protokoll samt protokoll tre år bakåt i tiden.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden

Välkommen till Folkets hus för att delta på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00.

 • Kommunfullmäktige 14 januari 2021
 • Kommunfullmäktige 11 februari 2021
 • Kommunfullmäktige 11 mars 2021
 • Kommunfullmäktige 15 april 2021
 • Kommunfullmäktige 19 maj 2021 (onsdag)
 • Kommunfullmäktige 9 juni 2021
 • Kommunfullmäktige 10 juni 2021 (budget)
 • Kommunfullmäktige 16 september 2021
 • Kommunfullmäktige 14 oktober 2021
 • Kommunfullmäktige 11 november 2021
 • Kommunfullmäktige 9 december 2021

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsen 21 januari 2021
 • Kommunstyrelsen 18 februari 2021
 • Kommunstyrelsen 25 februari 2021 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 18 mars 2021
 • Kommunstyrelsen 25 mars 2021 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 15 april 2021 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 29 april 2021
 • Kommunstyrelsen 19 maj 2021
 • Kommunstyrelsen 27 maj 2021 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 16 juni 2021
 • Kommunstyrelsen 31 augusti 2021
 • Kommunstyrelsen 23 september 2021
 • Kommunstyrelsen 30 september 2021 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 21 oktober 2021
 • Kommunstyrelsen 18 november 2021
 • Kommunstyrelsen 2 december 2021 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 16 december 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagordningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 februari 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 februari 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 maj 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 augusti 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 oktober 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 oktober 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 december 2021
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december 2021

Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott

Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 12 april 2021
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 17 maj 2021
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 14 juni 2021
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 23 augusti 2021
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 20 september 2021
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 18 oktober 2021- Sammanträdet den 18 oktober 2021 är inställt
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 15 november 2021
 • Kommunstyrelsens fastighet- och investeringsutskott 13 december 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Barn- och utbildningsnämnden 27 januari 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 24 mars 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 28 april 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 26 maj 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 25 augusti 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 22 september 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 24 november 2021
 • Barn- och utbildningsnämnden 15 december 2021

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Protokoll

Dagordningar

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 februari 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 mars 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 mars 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 april 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 maj 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 maj 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 juni 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 augusti 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 september 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 september 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 november 2021
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 november 2021 tillsammans med socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 november 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 22 februari 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 8 mars 2021 (extra sammanträde)
 • Kultur- och fritidsnämnden 26 april 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 24 maj 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 14 juni 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 20 september 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 15 november 2021
 • Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2021

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 1 september 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 29 september 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, temadag 16 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 25 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 22 december 2021

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 21 september 2021, temadag
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 19 oktober 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 28 oktober 2021, temadag
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 9 november 2021
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 7 december 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Samhällsbyggnadsnämnden 12 januari 2021 (8.30 konstituerande)
 • Samhällsbyggnadsnämnden 26 januari 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 16 februari
 • Samhällsbyggnadsnämnden 10 mars 2021 Temadag´
 • Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 25 maj Temadag tertial 1
 • Samhällsbyggnadsnämnden 22 juni 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 24 augusti 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 21 september 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2021 Temadag 8.30, tertial 2
 • Samhällsbyggnadsnämnden 12 oktober 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 23 november 2021
 • Samhällsbyggnadsnämnden 30 november 2021 Temadag
 • Samhällsbyggnadsnämnden 7 december 2021

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 januari 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2 februari 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 mars 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 13 april 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 maj 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 juni 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10augusti 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 september 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 28 september 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 november 2021
 • Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 23 november 2021

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämnden 5 januari 2021
 • Socialnämnden 3 februari 2021
 • Socialnämnden 3 mars 2021
 • Socialnämnden 31 mars 2021
 • Socialnämnden 28 april 2021
 • Socialnämnden 26 maj 2021
 • Socialnämnden 23 juni 2021
 • Socialnämnden 1 september 2021
 • Socialnämnden 29 september 2021
 • Socialnämnden 27 oktober 2021
 • Socialnämnden 24 november 2021
 • Socialnämnden 15 december 2021

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämndens arbetsutskott 20 januari 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 17 februari 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 17 mars 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 14 april 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 12 maj 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 9 juni 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 18 augusti 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 15 september 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 13 oktober 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 10 november 2021
 • Socialnämndens arbetsutskott 1 december 2021

Södertörns upphandlingsnämnd

Protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokoll

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?