Valnämnden

Valnämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun, region, riksdag och Europaparlament.

Valnämnden planerar, samordnar och genomför val i Nynäshamns kommun.

Konkret innebär det att bland annat att rekrytera röstmottagare, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler samt se till att valmaterial finns på plats. Nämnden genomför även den preliminära räkningen av röster och rapporterar in valresultatet på valkvällen efter att vallokalerna stängts.

Valnämnden ansvarar även för genomförandet vid en kommunal folkomröstning. Nämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Valnämnden är lokal valmyndighet

Utöver de lokala valnämnderna är länsstyrelsen regionalt ansvarig för val och sköter bland annat den slutliga räkningen av röster vid val. Det övergripande ansvaret har den centrala statliga valmyndigheten, som bland annat upprättar röstlängder och skickar ut röstkort. Valmyndigheten ansvarar även för registrering av partibeteckningar och anmälan av kandidater. Tjänstepersoner på kansliavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen bistår valnämnden med administrativa uppgifter.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?