Sök

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun, region, riksdag och Europaparlament.

Valnämnden planerar, samordnar och genomför val i Nynäshamns kommun.

Konkret innebär det att bland annat att rekrytera röstmottagare, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt se till att valmaterial finns. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts.

Valnämnden ansvarar även för genomförandet av kommunala folkomröstningar. Nämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Valnämnden är lokal valmyndighet

Utöver de lokala valnämnderna är länsstyrelsen regionalt ansvarig för val och sköter bland annat den slutliga sammanräkningen av röster vid val. Det övergripande ansvaret har den centrala statliga valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort. Valmyndigheten ansvarar även för registrering av partibeteckningar och anmälan av kandidater. Tjänstemän på kansliavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen bistår valnämnden med administration.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?