Kommunens säkerhetsarbete säkerhetsarbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Nynäshamn ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter. Nynäshamns kommun samverkar med resten av samhället för att minska risken för brott, olyckor och kriser samt öka tryggheten och säkerheten för kommunens invånare. Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, men också med polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer.

Läs och lär dig mer om kommunens arbete

På länkarna nedan kan du få en fördjupad bild av kommunens arbete med säkerhet och trygghetsskapande åtgärder.

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?