Kommunens säkerhetsarbete

Samhället och vår omvärld utvecklas i allt snabbare takt vilket ställer allt större krav och högre förväntningar på att kommunen ska vara en trygg och säker plats att vistas i. Säkerhets- och trygghetsarbete syftar till att skapa trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, medarbetare och för de som vistas i kommunen, samt för egendom och miljö.

Arbetet med krisberedskap fokuserar bland annat på att identifiera de områden som är mera riskutsatta än andra, utveckla en god förmåga att hantera krissituationer, samt minimera konsekvenserna av inträffad skada/störning.

Nynäshamns kommuns bedriver ett systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete inom bland annat följande övergripande områden:

  • Krisberedskap (Lag 2006:544)
  • Systematiskt brandskyddsarbete (Lag 2003:778)
  • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
  • Personsäkerhet
  • Fysisk säkerhet
  • Säkerhetsskydd

Kontakt

Milan Vladusic

biträdande säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?