Sök

Kriget i Ukraina

Många hör av sig till Nynäshamns kommun med frågor om hur kommunen agerar med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Här hittar du information om det och svar på de vanligaste frågorna med anledning av kriget i Ukraina.

Känner du någon som just har anlänt till Sverige eller vill du veta mer om vad som gäller för ukrainska medborgare som kommer hit med anledning av situationen i Ukraina? På Migrationsverkets webbplats finns information om vad som gäller. På webbsidan Information Sverige finns information om hur det svenska samhället fungerar samt samlad information som är direkt riktad till personer som just flytt från Ukraina. Sidan är översatt på flera språk.

Ви знаєте когось, хто щойно прибув до Швеції, чи хочете дізнатися більше про те, що стосується українських громадян, які приїжджають сюди через ситуацію в Україні? Веб-сайт Шведського міграційного агентства містить інформацію про те, що застосовується.

На сторінці збору інформації про Швецію є інформація для вас, які щойно прийшли сюди, про те, як працює шведське суспільство, як подати заявку на роботу та багато іншого.

Vad gör Nynäshamns kommun?

Nynäshamn kommuns grundläggande ansvar är att säkerställa att våra samhällsviktiga verksamheter kan fungera så bra som möjligt.

Vi följer händelseutvecklingen i Ukraina och för en nära dialog med ansvariga myndigheter. Utifrån den dialogen koordinerar kommunen sitt arbete för att kunna agera på bästa sätt. Det kan handla om att exempelvis på olika sätt bistå andra aktörer som har ett större ansvar i omhändertagandet av flyktingar. Kommunen har också representanter på plats i hamnen i samband med att färjorna från Polen anländer hamnen i Nynäshamn.

Kommunen är även i dialog med hjälporganisationer och församlingar för att på bästa sätt se hur vi kan hjälpa till.

Hur går mottagandet av flyktingarna till?

På uppdrag av Migrationsverket ansvarar socialförvaltningen i Nynäshamns kommun för att samordna mottagandet av ukrainska flyktingar i kommunen.

Kommunen samverkar även med Region Stockholm i frågor som gäller till exempel krisstöd, vaccination och andra behov av vårdinsatser.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att kunna ta emot nyanlända barn och unga från Ukraina i kommunens skolor. Nynäshamns kommun har stor vana och erfarenhet av att ta emot barn i liknande situationer och erbjuder dem då skolplats. Kommunens kontaktcenter som nås på 08-520 680 00 hjälper till med att nå rätt handläggare.

Hur samverkar kommunen med andra aktörer?

Nynäshamns kommun har kontakt med Samverkansregion Stockholm (SSR). I SSR är länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket representerade. Aktörerna träffas i olika mötesforum flera gånger i veckan för att alltid ha så aktuell och korrekt information som möjligt. På mötena ges alla aktörer möjlighet att dela med sig av sina lägesbilder över den aktuella situationen. Nynäshamns kommun är utöver detta också representerad i en särskild arbetsgrupp som samverkar med bland annat Sigtuna kommun och Migrationsverket för att hantera många av de frågor som uppstått om hanteringen av de ukrainska medborgare som kommer till Sverige.

Vad gäller för ukrainska medborgare som kommer till Sverige?

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså vara här utan att söka något tillstånd under denna tid. Personer som behöver samhällets stöd kan välja mellan att söka asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Då ansvarar Migrationsverket för mat och logi.

Vad är massflyktsdirektivet?

Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Vad erbjuder kommunen till nyanlända?

den här webbsidan har vi samlat lättläst information om Nynäshamns kommun, som riktar sig till personer som är nya i Sverige.

Migrationsverket är den myndighet som har ansvar för mottagandet av personer som flyr och söker skydd i Sverige.

Strax efter Rysslands invasion i Ukraina bad Migrationsverket landets kommuner om hjälp med tillfälliga boendeplatser då deras egen boendekapacitet inte räckte till. Nynäshamns kommun öppnade med anledning av det ett tillfälligt boende i Stora Vika för 30 personer. Den 11 april fick Nynäshamns kommun besked från Migrationsverket att boendet inte längre behövs och kan avvecklas.

Regeringen har också gett Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att inventera ytterligare boendeplatser i länet där flyktingar från Ukraina kan bo. Nynäshamns kommun har svarat att kommunen kan erbjuda ytterligare ett antal platser i både kommunal och privat regi. Om dessa platser, eller åtminstone en del av dem, kan behövas är i nuläget oklart.

Vad är läget gällande boendet i Stora Vika?

Fredag 25 mars meddelade Migrationsverket att boendet i Stora Vika hade aktiverats och människor från Ukraina kunde därmed börja flytta in. Torsdag 7 april lämnade de sista av dessa boendet, de har antingen flyttat till egna boenden eller till ett mer långsiktigt boende i Migrationsverkets regi. Måndag 11 april meddelar Migrationsverket Nynähamns kommun att boendet inte längre behövs och kan avvecklas.

Kommer boendet att behövas framöver?

Migrationsverket gör bedömningen att allt färre ukrainska medborgare söker sig till Sverige samtidigt som myndigheten själv har ökat sin kapacitet att erbjuda boendeplatser. Men då framtiden är svår att förutse har Migrationsverket bett Nynäshamns kommun att fortsatt ha en beredskap att kunna öppna boendet igen om behovet skulle uppstå.

Hur kan jag som invånare hjälpa till?

Många hjälporganisationer arbetar just nu med att stötta ukrainska medborgare som drabbats av konflikten. I Nynäshamn samordnas frivilliginsatserna vid mottagandet i hamnen av Röda korset. Organisationen har gedigen erfarenhet av att arbeta med humanitärt stöd på olika sätt. Om du vill hjälpa till på något sätt kan du göra en intresseanmälan på Röda korsets hemsida. Ange i din intressanmälan att du bor i Nynäshamns kommun.

Jag vill skänka förnödenheter – hur gör jag?

Det finns många ideella organisationer som just nu arbetar med att samla in och frakta förnödenheter till Ukraina. I Nynsähamn finns lokala initiativ från rederiet Polferries och Nynäshamns tennisklubb. De samlar i samarbete med stiftelsen Filippus in saker som privatpersoner vill skänka till personer som är på flykt från kriget i Ukraina. Exempel på sådant som tas emot är kläder, filtar, madrasser och förband.

Inlämningen sker vid rederiets cargo-terminal på Skyttens Hälls väg 10 i Nynäshamn samt vid Tennishallen i Nynäshamn. Hallen är öppen vardagar mellan klockan 16 och 21 samt lördagar mellan klockan 09 och 14.

Jag kan erbjuda husrum åt människor som flytt – hur gör jag?

I första hand är det Migrationsverket som ansvarar för att ordna med boende åt de som flytt som inte har möjlighet att ordna det på egen hand.

Migrationsverket och Nynäshamns kommun har inte möjlighet att förmedla privatpersoners bostäder utan hänvisar dig som vill erbjuda boende för personer som tvingats fly på grund av kriget till lokala hjälporganisationer. I Stockholms län kan Stockholms Stadsmission hjälpa till att förmedla boendelösningar till dessa personer som kommit hit och behöver någonstans att bo. På deras hemsida kan du som vill öppna upp ditt hem anmäla ditt intresse. Stockholms Stadsmission tar sedan kontakt med dig och berättar mer om hur det fungerar.

Att öppna upp sitt hem för andra människor är en mycket hedersvärd insats. Innan du gör det är det bra att tänka igenom hur länge du kan erbjuda husrum. Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt de som flytt kan kommunen inte erbjuda någon kompensation. Stockholms Stadsmission har samlat några råd och tips till dig som funderar på att ta emot personer på flykt i ditt hem.

Hur kan jag förbereda mig för en kris?

Det är flera som ringt in till kommunens kontaktcenter och frågar hur de kan förbereda sig inför en kris. På kommunens sida Din krisberedskap finns flera bra råd och tips samt information om skyddsrum och VMA - viktigt meddelande till allmänheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog för några år sedan fram en särskild broschyr, ”Om krisen eller kriget kommer” med samlad information om vad du som medborgare behöver tänka på vid en kris. Broschyren finns på flera språk och kan laddas ned från myndighetens hemsida.

Hur ser kommunens krisberedskap ut?

På sidan kommunens krisberedskap finns mer information om hur vi arbetar med krisberedskap i Nynäshamns kommun.

Hur pratar jag med barn om det som sker i Ukraina?

Det kan vara svårt att prata om det som sker i Ukraina. Men det är viktigt att ingen lämnas ensam med sin oro, särskilt inte barn. Försvarsmakten har tagit fram bra information med tips och råd på hur du kan prata med ditt barn om det som sker i Ukraina. På Krisinformation.se finns också bra och bekräftad information om det som sker i Ukraina som är anpassad för barn.

Rädda barnen har tagit fram en app som riktar sig till barn och unga med stor oro och ångest efter svåra händelser. I appen finns övningar som kan hjälpa dig och ditt barn att komma till ro och må lite bättre. Appen heter Safe Place och finns även på Ukrainska. Appen hittar du i appbutiken på din mobil. Läs mer om appen.

Kan jag lita på all information som rapporteras om konflikten i Ukraina?

I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du är källkritisk. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt.

Hur skydda sig mot cyberhot?

Många myndigheter, även Nynäshamns kommun, jobbar ständigt för att ha förberedelse att möta olika former av cyberhot. Här finns information från Myndigheten för samhällsskydd, MSB, kring cyberhot.

Stockholms Handelskammare

Samlingssida med information och länkar till stöd för dig som handlar med Ryssland och Ukraina eller har anställda på plats i landet. Länk till Stockholms handelskammare

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs samlingssida med information till företag med anledning av kriget i Ukraina. Länk till Svenskt Näringslivs hemsida

Svensk Handels hemsida

Svensk Handels sida med praktiska åtgärder som kan vidtas som skydd mot cyberintrång. Länk till Svensk Handels hemsida

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och EU:s inre marknad. Detta är deras samlingssida för sanktioner mot Ryssland. Här får du även information om vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker om dessa. Länk till Kommerskollegiumets hemsida

Kommerskollegium har även öppnat upp ett telefonnummer för företag som har frågor kopplat till sanktionerna. Telefonnummer: 08-690 49 20

Verksamt.se

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Här finns samlad information och länkar kopplat till sanktionerna mot Ryssland. Länk till Verksamt.se hemsida

På länkarna nedan kommer du vidare till berörda aktörers information med anledning av kriget i Ukraina.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?