Samlad information om coronaviruset

Här finns samlad information om covid-19. Du hittar bland annat frågor och svar kopplat till Nynäshamns kommun, information om vaccin och gällande rekommendationer, fakta om provtagning och information till kommunens företagare.


Det här gäller just nu

Allmänna rekommendationer

Nynäshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd gäller för hela landet, sen kan smittskyddsläkare i Sveriges olika regioner besluta om lokala och regionala rekommendationer eftersom smittspridningen ser olika ut i landet. Region Stockholm har sedan 14 juni inga särskilda regionala råd- det är de nationella rekommendationer som gäller i länet. Utöver nationella och regionala råd kan regeringen införa begränsningar med stöd av en tillfällig pandemilag som gäller till sista september 2021.

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer

Den 14 december 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. De är bland annat:

 • Umgås bara i en mindre krets. Om du bor själv, umgås med ett fåtal vänner. Om du träffar personer utanför din mindre krets – umgås utomhus om det går och håll så stort avstånd som möjligt.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att hålla avstånd och att den som uppvisar symtom avstår från att träffa andra.
 • Res säkert. Begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. På resmålet bör du inte träffa personer utanför din mindre krets.
 • Om du reser med kollektivtrafiken - använd munskydd vardagar klockan 7-9 och 16-18.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Om du eller någon i hushållet har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla stannar hemma. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar.
 • När någon i hushållet har bekräftad covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler som säger vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Den som är vaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.
 • Undvik trängsel i exempelvis butiker och köpcentrum: Handla på tider när det är färre i butiken och handla ensam om du kan. Använd gärna munskydd.
 • Stanna hemma vid minsta symtom, exempelvis hosta, snuva, feber.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Den 1 juni ändrades några regler och rekommendationer i samband med inresor till Sverige.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om ovanstående punkter, bland annat vad som gäller för dig som är vaccinerad.

Regeringens åtgärder med stöd av pandemilagen

Regeringen har infört ett antal begränsningar med hjälp av en tillfällig pandemilat som du kan läsa om här. Regeringen har även presenterat fem steg för att öppna Sverige och avveckla covidrestriktionerna. Här visas steg 1 som gäller från den 1 juni.

 • Åtta deltagare: Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får maximalt 8 personer delta. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än 8 deltagare.
 • Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så varje person har minst 10 kvadratmeter. Verksamheterna måste ha skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer.
 • Gallerior och köpcentrum ska vidta lämpliga åtgärder för att personer handlar ensamma.
 • Sport och kultur, exempelvis teater, gudstjänster samt fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:
  -Evenemang inomhus med anvisad sittplats: Maximalt 50 personer.
  -Evenemang utomhus med anvisad sittplats: Maximalt 500 personer.
  -Evenemang utomhus utan sittplats: Maximalt 100 personer.
 • Motionslopp: Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
 • Läger, cuper: Barn och vuxna kan delta i lägerverksamheter, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Restauranger: Restauranger och andra serveringsställen kan ha öppet till 22.30. Maxantalet på restauranger är 4 personer i samma sällskap. Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria har tagits bort.
 • Nöjesparker och marknader: Det är möjligt att besöka nöjesparker och marknader. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger kvar för verksamhetsutövaren.
 • Privata fester, middagar och andra sociala träffar: Det är fortsatt en avrådan från att träffa personer utanför den mindre kretsen. Det är även otillåtet att hyra ut lokaler för privata fester med fler än åtta personer.

Information från folkhälsomyndigheten om det som gäller från 1 juni samt de övriga stegen.

Påverkan på kommunala verksamheter i Nynäshamn

För information om hur rekommendationerna påverkar kommunala verksamheter i Nynäshamn, se nedanstående rubrik: Frågor och svar om kommunens verksamheter/Frågor om kommunens agerande/Vilka verksamheter påverkas just nu.

Vad innebär ett allmänt råd och en rekommendation?

Allmänt råd

Ett allmänt råd är inte bindande utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift. Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger, men väljer du att göra på ett annat sätt måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln.

Rekommendation

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel – till skillnad från ett allmänt råd. Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.

Föreskrift

En föreskrift är bindande och måste följas. En föreskrift kan innehålla ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar. När Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter gör de det tillsammans med experter och jurister och andra berörda exempelvis smittskyddsläkare.

Källa: Folkhälsomyndigheten.
Om lagar och förordningar.

Testa dig

Du som är sjuk med symtom på covid-19 uppmanas att boka provtagning för så kallad PCR-test. Provtagningen är viktig för din egen skull och för att smittspårningen ska fungera så bra som möjligt. Du som har varit frisk i mer än 14 dagar kan även boka tid för antikroppstest.

Från 2 mars ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Folkhälsomyndighetens information om det.

Kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att i första hand gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Det bidrar till minskad trängsel och underlättar för dem som måste ta sig till arbetet - exempelvis vårdpersonal. Den som behöver resa med kollektivtrafiken bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna. Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken dygnet runt.

Jobba hemma

Alla som kan jobba hemma ska också göra det. Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Information om provtagning, vård och stöd, med mera

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagning och smittspårning i hela Stockholms län.

På Vårdguiden 1177 finns samlad information om covid-19 i Stockholms län när det gäller bland annat:

Information om vaccinering

Vad gäller?

 • Alla personer över 18 år kommer att bli erbjudna vaccin.
 • Du kan inte boka tid. Vaccineringen sker utifrån en bestämd prioriteringsordning av ansvariga myndigheter.
 • Vaccinet är avgiftsfritt.
 • Alla som vaccineras behöver två doser av vaccinet.
 • Korrekt och säker information om vad som gäller finns på 1177 Vårdguiden.
 • Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

Kommunen är involverad i fyra spår

Nynäshamns kommun är involverade i vaccineringen av nedanstående fyra spår som löper parallellt. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen av allmänheten och riskgrupper.

Spår 1: Brukare på vård- och omsorgsboenden. På kommunens vård- och omsorgsboenden har samtliga personer som ville få vaccinet fått sin första och andra dos.

Spår 2: Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS och övrig omsorgspersonal som arbetar nära brukarna. Region Stockholm har upphandlat VaccinDirekt för att utföra vaccinationen som just nu pågår.

Spår 3: Brukare som har hemtjänst och personer som har nära hushållsnära kontakter till personer med hemtjänst samt brukare med personlig assistans. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

Spår 4: Brukare som bor på LSS-boende. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

De fyra spåren ingår i Folkhälsomyndighetens fas 1 och 2 »

Pågående faser i vaccineringen

Nu har fas fyra, allmänheten, startat. På 1177 kan du läsa om vilka målgrupper som just nu vaccineras. När det är din tur bokar du tid för vaccinering via appen "Alltid Öppet". Det finns också en telefonbokningstjänst som är tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan boka via digitala lösningar eller inte har Bank-ID. Bokningstjänsten finns på följande språk och öppettider:

Ansvar för vaccineringen

Det övergripande ansvaret för vaccineringen i Stockholms län har Region Stockholm.

Håll dig informerad

Tillfällig pandemilag för covid-19

Tillfälliga pandemilagen
Den 8 januari beslutade riksdagen att anta en tillfällig pandemilag som gäller till och med sista september 2021. Lagen ger regeringen befogenheter att besluta om fler smittskyddsåtgärder än vad som tidigare var möjligt. Det kan handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Förordningar med stöd av pandemilagen
Med stöd av den tillfälliga pandemilagen kan regeringen besluta om olika förordningar - exmpelvis begränsningsförordningen och nedstängningsförordningen - för att begränsa smittspridningen. Begränsningsförordningen kan bland annat handla om regler för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Nedstängningsförordningen är förberedd för att vid ett allvarligt smittläge kunna stänga delar av det svenska samhället, exempelvis butiker, varuhus, gym, restauranger och frisersalonger.

Regeringens frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen.

Informationsblad till verksamheter

Smittspridningen i landet

 

Varje torsdag klockan 14 publicerar Folkhälsomyndigheten uppdaterade siffror över antalet fall av covid-19 i landets kommuner och regioner. Klicka på nedanstående länkar och skriv in vilken kommun och region du vill ha statistik för.


Frågor och svar om kommunens verksamheter

Frågor om kommunens agerande

Vad har kommunen för ansvar och hur utförs arbetet?

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Ansvar

Nationella rekommendationer, direktiv och föreskrifter tas fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regerigen, men ansvaret för provtagning, vaccinering och smittspridningen ligger på landets regioner och kan därför variera över landet.

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunerna har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Sedan slutet av februari 2020 arbetar Nynäshamns kommun därför intensivt med anledning av coronaviruset.

Regional samordning

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst.

Nyckelpersoner inom kommunen så som kommundirekör, säkerhetschef, personalchef, kanslichef, utvecklingschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på veckovisa regionala avstämningar med sina motsvarigheter inom andra kommunen och myndigheter i regionen.

Kommunens planering

Kommunens krisstab och krisledning är fortfarande aktiverad. Kommunens förvaltningar koordinerar sina beslut genom staben. Nyckelpersoner så som säkerhetschef, personalchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, folkhälsostrateg och kommunikationsansvarig ingår i gruppen som leds av kanslichefen. Arbetsgruppen rapporterar till krisledningsgruppen som träffas varje vecka.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen.

Informationsmejl med uppdatering av regional och kommunal lägesbild förmedlas till alla medarbetare, chefer samt ledamöter i kommunfullmäktige varje vecka.

Vilka verksamheter påverkas just nu?

 • Högstadier har möjlighet att vid behov bedriva distansundervisning.
 • Idrottsanläggningar, inklusive simhallen i Ösmo och ishallen, är stängda för allmänheten. Endast barn och unga, födda 2002 och senare, får bedriva föreningsledd träning i grupp.
 • Biblioteken har öppet men med restriktioner. På bibliotekets webbplats finns mer information.
 • Ung Fritid. Fortsätter med utomhusverksamhet för ungdomar födda 2002 och senare.
 • Dagverksamheten för äldre, Kastanjebacken, öppnade 12 april igen men med ett reducerat antal deltagare och ett anpassat innehåll.
 • Nynäshamns kommun garanterar inte att personer som tillfälligt vistas i Nynäshamn får hemtjänst.
 • Kontaktcenter i Ösmo, stängt tills vidare.
 • Aktivitetshuset Idun, öppet med anpassningar.
 • Förskola och pedagogisk omsorg, tillfälligt ändrade vistelsetider för barn med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar.
 • Familjecentralen med öppen förskola, stängd men med anpassad verksamhet.
 • Rosengårdens äldrecentrum och restaurang, stängd.
 • Ungdomsmottagningens drop in stängd. Inga studiebesök.
 • Grannstödsbilen är tills vidare pausad.

Inställda kommunala evenemang och sammanträden

 • Kulturveckan framflyttad.
 • Näringslivets galafest är inställd.
 • Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådens sammanträden är inställda tills vidare.

Ändrade öppettider

 • Kontaktcenter i Nynäshamn har lunchstängt för alla besökare måndag-torsdag 12-13.

Frågor om förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en medarbetare skulle insjukna i misstänkt coronavirus?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elev eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för hämtning av sitt barn.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Kan vårdnadshavare kräva att få information om barn/elever/personal har coronaviruset?

Det ska inte finnas sjuka medarbetare på arbetsplatserna. Om de är sjuka - även med lindriga symtom - ska de inte gå till jobbet.

Om någon har insjuknat i covid-19 uppger vi inte heller det eftersom uppgiften omfattas av sekretess.

Hur länge ska barn med förkylningssymptom stanna hemma från förskolan?

Följande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gäller från och med 17 maj 2021.

Små barn är ofta förkylda

Barn får mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva. Det kan vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn.

Så länge ska barnet stanna hemma:

Barnet har symtom men har inte lämnat prov:

 • Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.
 • Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet ha varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.
 • Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
 • Om barnet tillfrisknar inom ett dygn, stanna hemma tills barnet därefter varit helt symtomfritt i minst två dagar innan återgång till förskolan, ingen snuva eller minsta symtom får då förekomma, utan barnet ska vara helt friskt.

Provsvaret visar att barnet har covid-19:

Stanna hemma tills allt detta stämmer:

 • Det har gått minst sju dygn sedan barnet testats.
 • Barnet är feberfritt sedan minst två dygn.
 • Barnet mår betydligt bättre.

Du väntar på provsvar:

Stanna hemma.

Provsvaret visar att du inte har covid-19:

Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber.

Du bor med någon som har covid-19:

Stanna hemma i sju dagar. Du räknar från den dag personen lämnade provet.

Hur länge ska elever med förkylningssymptom stanna hemma från skolan?

Det är olika hur länge barn som är sjuka behöver stanna hemma, beroende på om de har lämnat prov eller inte.

Barn som har lämnat prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symptomen. Barnet kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att hen har blivit frisk från covid-19. De kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan den hade några andra symptom.

Barn som lämnat prov och inte har covid-19

Barn som har fått ett negativt provsvar ska stanna hemma så länge de är sjuka. Det kan vara en dag eller flera. Barnet ska vara feberfritt och känna sig frisk innan hen återvänder till skolan. Om symptom senare återkommer måste ett nytt prov tas.

Barn som har symptom men inte lämnar prov

Barn som inte lämnar prov kan gå till förskolan eller skolan igen efter minst 48 timmar utan symptom, eller efter sju dagar om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Angående testning

Alla barn i skolålder rekommenderas att testa sig om de uppvisar symptom.

Högstadieelever och gymnasieelever som inte uppvisar symptom ska ändå testa sig om de har varit i nära kontakt med någon som har smittats, detta när de symptomfria eleverna har fått den informationen av skola eller av de som har fått positivt testsvar. Dock får de elever som är symptomfria vara i skolan medan de väntar på sina testresultat.

Om du bor med någon som har covid-19:

Stanna hemma i sju dagar. Du räknar från den dag personen lämnade provet.

Om ni känner er osäkra, rådfråga Vårdguiden 1177.

Hur agerar kommunen vid servering av skolmat?

Livsmedelsverket har kommit med rekommendationer som vi följer.

De här punkterna följer personalen i skolmatsalarna:

 • Viktigt att undvika köbildning, viktigt att hålla mattiderna och att se över antalet för hur många som äter samtidigt.
 • Uppmana elever att hålla avstånd.
 • Matsalar kan vara öppna under längre tid om behov finns.
 • Fördela bröd- och mjölkstationer för att undvika kö.
 • Yngre barn som sitter tillsammans med lärare uppmanas låta barnen gå i omgångar till diskinlämningen.
 • Byt serveringsbestick ofta, tvätta händerna ofta.
 • Tvätta händerna innan man går in i matsalen.
 • Minska utbudet, så att det går snabbare att ta maten vid serveringen.

Vilka andra åtgärder sker i förskola och skola för att förhindra smittspridning?

Här finns en del exempel på åtgärder som sker för att minska risken för smittspridning i olika skolformer. Vid frågor: Kontakta berörd rektor för att få veta mer om hur det jobbas i aktuell verksamhet.

Förskola

Vid sidan av olika hygieninsatser kan detta nämnas som konkreta åtgärder inom förskoleverksamheten:

 • All hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna, bara okej med kort besök där man lämnar eller hämtar något på barnets hylla. Tänk på att använda handsprit som finns utplacerad.
 • Vårdnadshavare som har symptom eller är sjuk bör inte hämta och lämna på förskolan. Om det inte finns någon annan lösning, ring till avdelningen så kan de ta emot/lämna barnet vid grinden. Lämna inte över barn direkt från famnen, allt för att möjliggöra avstånd och minimera smittspridningen.
 • Har någon i hushållet konstaterad covid-19 ska barnen inte lämnas på förskolan.
 • Inplanerade föräldramöten skjuts på framtiden eller genomförs digitalt. Rektor gör en bedömning av varje enskilt möte.

Grundskola och grundsärskola, inklusive fritidshem

Här är exempel på åtgärder som har vidtagits i Nynäshamns grund- och grundsärskolor, inklusive deras fritidshem:

 • Hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna/inomhus.
 • Har någon i hushållet konstaterad covid-19 ska barnen stanna hemma.
 • Uppmaningar till att hålla avstånd.
 • Markerat avstånd på golvet i hallar, matsal och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever.
 • Förläggning av verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever med symptom – vårdnadshavare kontaktas.
 • Föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal hålls på distans, personalmöten sker digitalt / i enskilda rum.
 • Uppmaning till medarbetare att stanna hemma om de är sjuka.
 • Det finns möjlighet att vid behov bedriva viss distansundervisning i högstadiet. Information om eventuell sådan distansundervisning ges direkt till vårdnadshavare och elever via lärplattformen Vklass. Grundsärskolan berörs inte av distansundervisning.

Nynäshamns gymnasium

Vid behov kan fortfarande fjärrundervisning bli aktuell, men grunden på Nynäshamns gymnasium är att närundervisning råder.

När undervisning bedrivs på plats gäller detta:

 • Uppmaningar till att hålla avstånd. Jobbar också via att öka avstånd mellan sittplatser, markera avstånd på golvet i matsal, café och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever. Kan när så passar förlägga verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever informeras om det egna ansvaret och elever med symptom ska gå hem.
 • Informations- och föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal hålls på distans, personalmöten sker digitalt.
 • Vid symptom: Elev läser hemifrån, lärare genomför fjärrundervisning hemifrån.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Testa dig om dina symptom inte går över eller om symptomen inte har någon annan förklaring. Om du har en konstaterad covid 19-infektion ska du stanna hemma två dagar efter att symptomen försvunnit och sju dagar efter insjuknandet. Frisk gymnasieelev som bor med någon som är smittad i covid-19: Stanna hemma i sju dagar och testa dig efter fem dagar.

Vuxenutbildning

Campus Nynäsham har begränsat antal elever i undervisningsgrupperna och alla möten sker digitalt.

Andra åtgärder:

 • Minst 60 procent distansundervisning/fjärrundervisning.
 • Lokalerna har anpassats för att säkra att avstånd hålls.
 • Utanför klassrummen finns handsprit uppsatt i hållare på väggen.

Kulturskolan

Elever födda 2002 eller senare undervisas på sina grundskolor och på kulturskolan. Enligt särskild överenskommelse med läraren kan det ändå i vissa fall vara aktuellt med distansundervisning.

Undantag görs också för äldre elever med funktionsvariationer.

De större gruppverksamheter där det av olika skäl inte går att hålla säkra avstånd hålls fortsatt vilande.

Inom Kulturskolan har tidigare följande åtgärder vidtagits för att elever och lärare, så långt möjligt, ska kunna känna sig trygga under pandemin:

 • All personal har fått information om vikten av avstånd, handhygien och rengöring av instrument och andra ytor.
 • Alla lektionsrum har försetts med särskilda luftrenare för att minimera mängden partiklar i luften.
 • Mindre rum, för enskild undervisning eller små grupper, har utrustats med transparenta skärmar mellan elever och lärare.
 • Alla lokaler på kulturskolan har utrustats med handsprit.
 • Alla entréer har försetts med informationsskyltar och tejp på golven.
 • Alla föräldrar har instruerats att inte gå in i kulturskolans lokaler utan i stället uppmanats att hämta/lämna och sina barn utanför kulturskolan.
 • Har någon i hushållet konstaterad covid-19 ska barnet stanna hemma.
 • Alla gruppverksamheter har genomlysts för att identifiera grupper och lokaler där säkerheten inte kunnat säkras på ett godtagbart sätt. Grupper där tryggheten inte kunnat garanteras har tills vidare lagts vilande.

Frågor om äldreomsorgen

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen?

 • Följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen.
 • Säkrat utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning samt smittförebyggande arbetssätt hos alla medarbetare. Utbildningen repeteras vid behov.
 • Regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm.
 • Vi har en covid-19 avdelning som aktiveras vid behov.
 • Rekommendation om besöksstopp.
 • Samtlig personal använder skyddsutrustning i alla kontakter med boende.
 • Begränsar antal personer i personal- och gemensamhetsutrymmen.
 • Generös provtagning av personal och brukare.
 • Egenkontroller av följsamheten till basala hygienrutiner.
 • Kollegial observation av följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Utökad användning av visir i alla moment där avstånd inte kan hållas.
 • Utökad användning av munskydd i alla moment där risk för stänk finns.
 • Digitala möten i alla situationer där fysiska möten kan undvikas.
 • Begränsat antal personer i personalutrymmen till exempel expedition, omklädningsrum personalrum samt andra gemensamhetsutrymmen för att säkra att avstånd kan hållas mellan medarbetare.
 • Tagit fram besöksrekommendationer för varje äldreboende.
 • Tillsatt besöksvärdar.
 • Besökare använder skyddsutrustning.
 • Strävar efter låg omsättning av personal.
 • Personal är hemma vid minsta symtom.

Hur gör jag om jag vill besöka en närstående på ett äldreboende?

Det här gäller för dig som vill hälsa på en närstående i Nynäshamns kommun:

 • Ring boendet och meddela tid för besöket. Vi rekommenderar max två besökare samtidigt.
 • Du är symtomfri sedan minst 48 timmar och avstår besök om någon i ditt hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19 infektion.
 • Avvakta besöket minst en vecka om du har varit utomlands.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd om du går genom boendets lokaler. Vi har skyddsutrustning om du behöver och vår personal berättar hur du hanterar den.
 • Om den äldre är vaccinerad och det har gått 14 dagar behöver ni inte hålla avstånd i lägenheten. Ni behöver inte heller använda skyddsutrustning där.
 • Undvik att vistas i äldreboendets gemensamhetsutrymmen och håll avstånd till andra.
 • Tvätta eller desinfektera händerna både före, under och efter besöket.
 • Välj gärna en alternativ entré, till exempel via balkongdörren.

På den här sidan finns kontaktuppgifter för att boka besök på kommunens boenden.

Hur får jag som anhörig information?

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

Hur funkar det på Covid-19-avdelningen?

Är avdelningen aktiv just nu?

Nej.

Vilka är covid-19 avdelningen till för?

Personer med bekräftad covid-19. Personer flyttas till avdelningen om sjuksköterska och läkare bedömer att det är lämpligt utifrån personens hälsotillstånd. Det är också upp till individen, att flytta till covid-19 avdelningen är ett erbjudande.

Var finns avdelningen?

Covid-19 avdelningen finns i Rosengårdens lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna. Vårdavdelningen har en egen ingång och medarbetarna har eget omklädningsrum, eget kök och hanterar sin egen tvätt och sopor.

Hur jobbar ni för att medarbetarna på Covid-19 avdelningen inte ska smittas?

När avstånd inte kan hållas använder medarbetarna skyddsutrustning när de arbetar med smittade eller misstänkt smittade personer. Vid risk för kontakt med kroppsvätska används långärmat förkläde samt heltäckande visir, munskydd samt handskar. Vid arbete utan risk för kontakt med kroppsvätska används endast visir och munskydd. Medarbetarna har en noggrann följsamhet till de basala hygienrutinerna och utbildning i att hantera skyddsutrustningen korrekt.

Jobbar medarbetarna även på andra avdelningar?

Nej. Medarbetarna på covid-19 avdelningen arbetar inte någon annanstans. Sjuksköterskor kan gå mellan vanliga avdelingar och covid-19 avdelningen, men vi strävar efter att det ska vara så liten rörelse som möjligt.

Hur får jag reda på om det finns bekräftad smitta på ett äldreboende?

Brukare på avdelningen där smitta har bekräftas informeras om det. Anhöriga till de som bor på en avdelning med bekräftad smitta informeras om personalen bedömer att den enskilde behöver stöd av anhöriga för att förstå informationen eller om den enskilde inte kan förstå informationen.

Vilka äldreboenden har bekräftad smitta?

På grund av sekretess kan vi inte lämna ut en uppgift som skulle kunna avslöja vem som har smittats, därför är det inte alltid möjligt att lämna ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.

Frågor om vaccinering

Vilka målgrupper ansvarar kommunen för att vaccinera?

Nynäshamns kommun är involverade i vaccineringen av nedanstående fyra spår som löper parallellt. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen av allmänheten och riskgrupper.

Spår 1: Brukare på vård- och omsorgsboenden.
På kommunens vård- och omsorgsboenden har samtliga personer som ville få vaccinet fått sin första och andra dos.

Spår 2: Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS och övrig omsorgspersonal som arbetar nära brukarna.
Region Stockholm har upphandlat VaccinDirekt för att utföra vaccinationen som just nu pågår.

Spår 3: Brukare som har hemtjänst och personer som har nära hushållsnära kontakter till personer med hemtjänst samt brukare med personlig assistans. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

Spår 4: Brukare som bor på LSS-boende. Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

När startar vaccineringen av hemtjänsten?

Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

När startar vaccineringen av LSS-boenden?

Vaccinering pågår. Vårdcentralen vaccinerar i samverkan med kommunen.

Vad kostar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri.

När får jag som privatperson vaccinera mig?

Jag tillhör en riskgrupp, vad gäller för mig?

Vaccinering av riskgrupper pågår och utförs av din vårdcentral. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Var kan jag ringa om jag har frågor om vaccin?

Du som har allmänna frågor om vaccinet vänder dig till 1177 Vårdguiden.

Information till företag och föreningar

Stöd till företag

Kommunens företagslots

Kommunens företagslotsfunktion utökas till och med 31 december 2021 till att även omfatta rådgivning för företag kring de olika stöd som nu ges till följd av Covid-19-pandemin, både från kommunen, regionen och olika statliga myndigheter samt organisationer.

Hyresstöd

Hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat drabbade branscher. Reduceringen sker i linje med regeringens förslag och under förutsättning att det godkänns och beslutas av EU-kommissionen under våren. Gäller hyror januari - mars 2021.

Vi återkommer med mer information så snart EU-kommisionen har fattat ett beslut.

Markupplåtelse

Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar och lokala företag som flyttar ut en del av sin försäljning samt för evenemang under den tid pandemin försvårar för näringen. Gäller till och med 31 december 2021.

Stadsmiljöavdelningen fortsätter att extra skyndsamt hantera yttranden till polisen gällande ansökningar om tillstånd. Kommunen upplåter mark året runt under förutsättning att tillstånd innehas, och det inte hindrar framkomligheten.

Innan du söker tillstånd hos polisen, eller har andra frågor om stödet för markupplåtelse, kontakta kommunens trafiktekniker Lena Helin 08-520 683 22 eller lena.helin@nynashamn.se.

Betalning

Företag kan få räntefritt uppskov med betalning av kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och tillsyn.
Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se

Kommunen ger möjlighet till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden.
Kontakta Upphandling Södertörn 08-606 73 00 eller upphandling@nynashamn.se

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) väntar med att skicka fakturor för tillsynsavgifter kopplade till serverings- och livsmedelstillstånd till efter sommaren.
För frågor kontakta Smohf 08-606 93 00 eller miljokontoret@smohf.se

Kostnadsfri kompetensutveckling

Genom ESF-projektet Växtkraft Södertörn erbjuds kostnadsfri, behovsanpassad kompetensutveckling till anställd, varslad och permitterad personal i företag i branscherna detaljhandel, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Samlad information från myndigheterna till företagare med anledning av coronapandemin

På Verksamt.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer för dig som är företagare. Bakom sidan ligger Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

Almis företagsjour

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängliga för företag som har drabbats av krisen. De har i samarbete med Region Stockholm startat en företagsjour där de står redo med kompetens och expertis för att stötta.

Restauranger, barer och caféer samt övriga serveringsställen

 • Maxantalet på restauranger är fyra (4) personer i samma sällskap från och med 24 december.
 • Från och med den 1 juni 2021 begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa måste stänga klockan 22.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.

Ny lag för restauranger, barer och caféer

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras.

Den nya lagen innebär också att kommunen nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.

Ändringar i föreskriften gäller från 3 november 2020

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Information till föreningar

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och en gemensam regional inriktning för kommunerna inom Stockholms län gäller från 1 juni 2021 att föreningsledda aktiviteter får bedrivas på och i kommunens anläggningar.

Inomhus gäller begränsning för antal deltagare, utifrån skyltning.

Omklädningsrum hålls även fortsatt låsta.

I övrigt gäller det för föreningarna att följa Folkhälsoymndigheten och specialdistriktsförbundens rekommendationer för smittsäker träning.

Nyheter januari - mars 2021

Nyheter 2020

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?