EU-projekt

Nynäshamns kommun deltar i ett antal olika projekt finansierade av EU. Projekten kan ha olika inriktning beroende på vilken EU-fond som finansierar projektet och vilken, eller vilka förvaltningar som driver det.

EU-projekt kopplat till näringslivsfrågor

Kommunen driver just nu ett antal olika EU-projekt som på olika sätt främjar näringslivet i kommunen.

Hälsofrämjande arbetsliv

Hälsofrämjande arbetsliv är en metod för hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Metoden, som är utvecklad av kommunerna Nynäshamn och Järfälla, innehåller tre utbildningspaket som ger deltagarna kunskap och verktyg att arbeta hälsofrämjande.

 

 

blå botten med ring av stjärnorFörstora bilden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: