Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Politiska sammanträden och protokoll

Här hittar du årets protokoll från alla kommunens nämnder, när möten hålls och kallelser till dessa. 

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som har justerats och de publiceras någon eller några dagar efter att det har anslagits på Anslagstavlan. Detta beror på att protokollet expedieras till berörda nämnder, förbund och/eller myndigheter innan det publiceras. Det sker även en handpåläggning innan protokollet kan publiceras på webbplatsen. Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR. Om det saknas bilagor, som exempelvis särskilda yttrande, beror det på att filen inte finns tillgänglig i rätt format.

Vill du ta del av protokollen efter justering med justeringsmännens underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Kallelser/dagordningar

Här hittar du även nämndernas dagordningar innevarande år. Till vissa av ärendena finns det ytterligare beslutsunderlag. Vill du ta del av dessa beslutsunderlag och tidigare års dagordningar för en nämnd kontakta respektive nämnd.

På webbplatsen presenterar vi årets protokoll samt protokoll tre år bakåt i tiden.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Kommunfullmäktige

Protokoll

Kommunfullmäktige webb-tv

Om kommunfullmäktige via webb-TV

Filmerna från kommunfullmätiges möten läggs ut senast senast fem dagar efter varje sammanträde. Undantag sker när kommunfullmäktige har två sammanträden under samma vecka. Då blir publiceringen fördröjd med ytterligare en dag.

För att sändningarna ska vara tittarvänliga är de uppdelade per ärende. Varje punkt på dagordningen har alltså en egen filmsekvens. Observera att inget är bortklippt från mötet.

Tillkännagivanden

Dagordningar

Kommunfullmäktiges sammanträden

Välkommen till Folkets hus för att delta på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde börjar klockan 15.00, övriga sammanträden börjar klockan 19.00.

 • Kommunfullmäktige 16 januari 2020 - Observera! Inställt sammanträde.
 • Kommunfullmäktige 13 februari 2020
 • Kommunfullmäktige 12 mars 2020
 • Kommunfullmäktige 16 april 2020
 • Kommunfullmäktige 14 maj 2020 - Observera! Inställt sammanträde.
 • Kommunfullmäktige 10 juni 2020
 • Kommunfullmäktige 11 juni 2020 (budget)
 • Kommunfullmäktige 17 september 2020
 • Kommunfullmäktige 15 oktober 2020
 • Kommunfullmäktige 12 november 2020
 • Kommunfullmäktige 10 december 2020

Kommunstyrelsen

Protokoll

Dagordningar

Kommunstyrelsens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsen 16 januari 2020
 • Kommunstyrelsen 13 februari 2020 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 20 februari 2020
 • Kommunstyrelsen 19 mars 2020
 • Kommunstyrelsen 27 mars 2020 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 2 april 2020 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 23 april 2020
 • Kommunstyrelsen 19 maj 2020
 • Kommunstyrelsen 28 maj 2020 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 17 juni 2020
 • Kommunstyrelsen 3 september 2020
 • Kommunstyrelsen 24 september 2020
 • Kommunstyrelsen 1 oktober 2020 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 22 oktober 2020
 • Kommunstyrelsen 19 november 2020
 • Kommunstyrelsen 3 december 2020 (temadag)
 • Kommunstyrelsen 17 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts dagordningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 februari 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 mars 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 april 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 maj 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 augusti 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 september 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 november 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 december 2020
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 december 2020

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens dagordningar

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Barn- och utbildningsnämnden 29 januari 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 19 februari 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 18 mars 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 10 juni 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 26 augusti 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 23 september 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 21 oktober 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2020
 • Barn- och utbildningsnämnden 16 december 2020

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts dagordningar

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 januari 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 mars 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 april 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 april 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 maj 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 maj 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 augusti 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 september 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 september 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 oktober 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 november 2020
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 november 2020 tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 december 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll

Kultur- och fritidsnämndens dagordningar

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämnden 29 januari 2020
 • Kultur- och fritidsnämnden 23 mars 2020
 • Kultur- och fritidsnämnden 27 april 2020 INSTÄLLT
 • Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2020
 • Kultur- och fritidsnämnden 15 juni 2020
 • Kultur- och fritidsnämnden 21 september 2020
 • Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2020
 • Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2020

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts dagordningar

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 13 januari
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 9 mars
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 14 april INSTÄLLT
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 4 maj
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 1 juni
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 7 september
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2 november
 • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 30 november

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens dagordningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 januari 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 13 februari 2020 (förmiddag gemensamt med kommunstyrelsen)
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18 februari 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17 mars 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 31 mars 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14 april 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19 maj 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 augusti 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 september 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 29 september 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20 oktober 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens temadag 3 november 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17 november 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 december 2020

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Protokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts dagordningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 januari 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 februari 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 mars 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 mars 2020 tillsammans med socialnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 mars 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 april 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1 april 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 maj 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 maj 2020 tillsammans med socialnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2 juni 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2 juni 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 18 augusti 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 18 augusti 2020 tillsammans med socialnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 september 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 september 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 21 september 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2020
  Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 oktober 2020 tillsammans med socialnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 november 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 november 2020 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 november 2020
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 17 november 2020 tillsammans med kultur- och fritidsnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskotts dagordningar

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden

Nämndens möten är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämndens arbetsutskott 14 januari
 • Socialnämndens arbetsutskott 4 februari
 • Socialnämndens arbetsutskott 17 mars
 • Socialnämndens arbetsutskott 14 april
 • Socialnämndens arbetsutskott 12 maj
 • Socialnämndens arbetsutskott 2 juni
 • Socialnämndens arbetsutskott 18 augusti
 • Socialnämndens arbetsutskott 15 september
 • Socialnämndens arbetsutskott 13 oktober
 • Socialnämndens arbetsutskott 10 november
 • Socialnämndens arbetsutskott 1 december

Valnämnden

Det finns inga protokoll publicerade för 2020 ännu.

Valnämnden har inga inplanerade sammanträdesdagar för år 2020.

Landsbygdsutskottet

Landsbygdsutskottet är inte verksamt längre. Se protokoll från tidigare år

Kommunala pensionärsrådet

Rådet för funktionshinderfrågor

Södertörns upphandlingsnämnd

Protokoll

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokoll

Sidan senast ändrad: 2020-10-15

Sidan senast ändrad: 2020-10-15

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?