Sök

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare som alla har valts av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?