09 jun 2020

Äldreomsorgen inför hygienombud

För att minska risken för smittspridning har kommunens äldreomsorg infört 23 stycken hygienombud. Ombudens roll är att vara specialister på hygienfrågor, sprida kunskap och upptäcka strukturella risker och brister i verksamheterna.

Tre kvinnor står bakom röd cykel.

Vera Bolshakova, Frida Lindberg och Lexie Reijnst - tre av hygienombuden i Nynäshamns kommun från Nynäshamns kommunala hemtjänst.

Vera Bolshakova, Frida Lindberg och Lexie Reijnst - tre av hygienombuden i Nynäshamns kommun från Nynäshamns kommunala hemtjänst.

- Det här är en satsning som vi gör för att minska risken för smittspridning i våra verksamheter. Under sommaren har vi en del semestervikarier och då är det viktigt att se till att alla känner till och följer våra hygienrutiner, säger Camilla Fallmark, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ett ombud på varje avdelning

På kommunens vård- och omsorgsboenden finns det ett hygienombud på varje avdelning och inom hemtjänsten finns det ett i varje arbetsgrupp. Totalt är det 23 stycken ombud. Ombudens roll är att vara specialister på hygienfrågor, sprida kunskap och att upptäcka strukturella risker och brister i verksamheterna.

- Ombuden ska inte att vara några kontrollanter. Det är fortfarande verksamhetens chef som ansvarar för att hygienrutinerna följs. Ombudens roll är bland annat att vara en verksamhetsnära kunskapskälla gällande vårdhygieniska frågor och att rapportera eventuella risker och brister som de upptäcker till ansvarig chef, fortsätter Camilla.

Alla ombud har genomgått webbutbildningar i hygien och i att hantera skyddsutrustning och ingår i äldreomsorgens forum för hygienfrågor som träffas regelbundet.

Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Förutom hygienombud har äldreomsorgen i Nynäshamns kommun vidtagit en rad andra åtgärder för att minska smittspridningen i äldreomsorgen. Några av dessa är:

  • Samtliga äldreboenden stängde för besökare redan den 12 mars.
  • Samtlig omvårdnadspersonal både inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten arbetar i enlighet med basala hygienrutiner. Ett systematiskt arbete för att säkra följsamheten av de basala hygienrutinerna pågår.
  • Det finns ett särskilt covid-19-team som hanterar bekräftat smittade.
  • En särskild vårdavdelning har upprättats för brukare med behov av mer omfattande vård och omvårdnad. Covid-19 avdelningen är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna.
  • Inga direktintag till vård- och omsorgsboenden. Alla som ska flytta in bor först sex dagar på en slussavdelning där förebyggande karantän tillämpas. Under denna tid säkerställs att personen inte har några symtom – därefter kan personen flytta in på sin vård- och omsorgsplats.
  • Samtliga medarbetare stannar hemma vid minsta symptom.
  • Minskat antal vikarier.

Text: Marie Eriksson

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?