Kommunen riskerar upphandlingsskadeavgift

Kommunens LSS-boende ”Trehörningens gruppbostad” har sedan 2018 saknat egna lokaler och istället varit evakuerade till tillfälliga lokaler på Rosengården. Det finns ett stort och brådskande behov av att hitta nya lokaler för Trehörningen, och att frigöra de platser som användes på Rosengården för annan verksamhet.

Den första juli 2019 tecknade Nynäshamns kommun och Glommen Lindberg AB därför ett avtal om hyra och ombyggnad av lokaler på Utsikten. Avtalet tecknades utan att offentlig upphandling gjordes enligt LOU. Orsaken var att kommunen bedömde att vi i detta fall kunde tillämpa ett undantag, bland annat eftersom huvudsyftet med avtalet är att hyra lokalen, och merparten av avtalsbeloppet var just hyra.

- Vi vet att den här typen av avtal förekommer i många andra kommuner runt om i Sverige och att det ibland blir en gråzon då avtalet både innehåller hyra och hyresgästanpassningar. Det finns heller inga tidigare rättsfall som påvisar hur stor del av ett avtal som måste vara hyresgästanpassning för att det ska omfattas av LOU. Vår bedömning var att vi kunde räkna avtalet som hyresavtal bland annat på grund av att mer än 50 procent av avtalsbeloppet var just hyra, säger Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Konkurrenssituationen undersöktes

Men innan beslutet togs undersökte kommunen ändå konkurrenssituationen och kom fram till att det inte fanns några andra aktörer som kunde erbjuda det vi behövde. Kommunen övervägde att ändå göra en upphandling av hyresavtalet, även om det endast skulle kunna vara en aktör som svarade. Det hade tagit betydligt längre tid och kommunen befann sig i en situation där det redan var fullt på våra vård- och omsorgsboenden och vi var tvungna att köpa platser i andra kommuner för närmare 5 miljoner kronor under 2019.

Konkurrensverkets granskning

I november 2019 informerade Konkurrensverket kommunen om att de granskar ifall kommunen har gjort en otillåten direktupphandling och i slutet av april i år inkom Konkurrensverket med en preliminär bedömning. Kommunen har därefter besvarat ett antal frågor som Konkurrensverket har ställt utifrån den preliminära bedömningen.

Konkurrensverket har nu kommit med sin slutgiltiga bedömning. De anser att hyresgästanpassningen är av den omfattningen att det är fråga om en byggentreprenad, vilken skulle ha upphandlats och yrkar att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift.

Avgörs i Förvaltningsrätten

Konkurrensverket har nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att kommunen ska dömas att betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Kommunen väntar nu på att Förvaltningsrätten ska be oss om ett yttrande innan frågan avgörs.

- Då det här är ett snårigt avtalsområde utan tidigare rättsfall att luta sig mot välkomnar vi att frågan nu kommer avgöras i Förvaltningsrätten. Om Förvaltningsrätten anser att Konkurrensverkets bedömning är korrekt kommer inte bara vi, utan större delen av kommunsverige, få något konkret att förhålla oss till inför kommande projekt, säger Alf Olsson.

Text: Emma Ny

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?