Sök

Medborgarlöften även i år

Polisen, Nynäshamns kommun och räddningstjänsten har undertecknat gemensamma så kallade medborgarlöften även i år. Årets löften innehåller bland annat en satsning på väg 225.

Nynäshamns kommun, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund kom förra året fram till gemensamma medborgarlöften för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nynäshamns kommun. I maj undertecknade parterna medborgarlöften även för 2020. Under året lovar kommunen, räddningstjänsten och Polisen att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Årets aktiviteter

  • För att skapa förutsättningar för en god dialog ska polis, räddningstjänst och kommun tillsammans under året möta kommuninvånare och näringsliv på centrala platser i de olika kommundelarna.
  • För att förbättra trafikmiljön och minska de upplevda ordningsstörningarna till följd av trafik ska riktade polisinsatser och trafikkontroller genomföras, med särskilt fokus på väg 225.
  • För att inventera belysning och trasigheter vid gångvägar som leder till och från centrala kommunikationer kommer trygghetsvandringar genomföras med polis, kommun, Stockholms lokaltrafik (SL) och näringsliv.

Trafikmiljön

Gällande väg 225 så har Polisen redan genomfört kontroller av nykterhet, hastighet, körkort och lastbilars last i år. De ökade kontrollerna fortsätter hela 2020.

Träffar på centrala platser

Parterna ser över möjligheten att hålla träffar där kommuninvånare har möjlighet att tycka till om sin närmiljö. De träffar som var planerade ställdes in på grund av risken för smittspridning av covid-19 men nu ses alltså möjligheten att hålla säkra träffar föver. När datum har spikats kommer information om det här på nynashamn.se.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar för kontroll av gångvägar kommer att hållas under hösten.

Vill du ta del av medborgarlöftet kan du kontakta kommunen och be om handlingen KS2018/0530/059-6.

Text: Åsa Ericsson

Kontakt

Milan Vladusic

biträdande säkerhetschef Nynäshamns kommun
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Ylva Thomasson

kommunpolis Haninge/Nynäshamn
010-564 61 81
ylva.thomasson@polisen.se

Tony Kullman

Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 98
tony.kullman@sbff.se

Saknar du något på denna sida?