24 jul 2020

Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat men Folkhälsomyndigheten uppger att det finns risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Länsstyrelserna har därför fått uppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott.

Landets länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 under hösten. Utgångspunkten för planen, som ska redovisar för regeringen senast 1 september, är de scenarier som Folkhälsomyndigheten har tagit fram och som beskriver hur smittspridningen av covid-19 skulle kunna se ut det kommande året.

Folkhälsomyndighetens scenarier är:

  • Scenario noll: Illustrerar utvecklingen om dagens låga nivå av smittspridning består - vilket ger en avtagande smittspridning.
  • Scenario ett: Visar en spridning som snabbt tilltar hösten 2020 och sedan snabbt avtar.
  • Scenarion två: Visar en mer utdragen och jämnt ökande spridning.

Fortsätt att följa riktlinjerna

Även om antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 minskar så fortsätter smittspridningen. Folkhälsomyndighetens uppmaning är därför att alla fortsätter att följa deras rekommendationer. Råden är bland annat: Stanna hemma om du bara känner dig lite förkyld, tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, håll en armlängds avstånd till andra både inom- och utomhus, om det är möjligt – gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

På den här sidan finns Folkhälsomyndighetens information om vad du kan göra för att minska smittspridningen.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?