Bidra till ett tryggare Nynäshamn

Totalt 2 100 kommuninvånare får i dagarna en så kallad trygghetsenkät i sina brevlådor. Du som får den - svara gärna på frågorna då svaren är viktiga i arbetet med att skapa en ännu tryggare kommun.

Nynäshamns kommun står bakom enkäten som skickas till 2 100 slumpvis utvalda kommuninvånare mellan 16 och 85 år. Enkäten innehåller tre delar: Upplevda problem i det egna bostadsområdet, faktisk utsatthet för brott samt oro för att utsättas för brott.

När svaren har sammanställts senare i höst tas beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Det arbetet sker tillsammans med Polisen och räddningstjänsten.

Svaren är viktiga

– Resultatet från undersökningen är en viktig del i det fortsatta brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Dina svar är betydelsefulla och kan bidra till att skapa förändringar i kommunen, därför uppskattar vi att du tar dig tid att svara, säger Nynäshamns kommuns biträdande säkerhetschef Milan Vladusic.

Tidigare åtgärder

Nynäshamns kommuns trygghetsenkät skickas ut vartannat år sedan år 2012. Svaren har bland annat lett till regelbundna trygghetsvandringar där belysningar och buskage längs olika stråk ses över, riktade insatser och hastighetskontroller på strategiska platser, införandet av grannstödsbil för ökad trygghet i bostadsområden och ökat samarbete mellan kommunen och MTR som ansvarar för pendeltåg och perronger.

Text: Åsa Ericsson

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?