Ordningsföreskrifter kan ändras utifrån tiggeriförbud

I november 2019 behandlade kommunfullmäktige frågan om förbud mot tiggeri på särskilt angivna platser i Nynäshamns kommun. Kommunfullmäktige beslutade då att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser där tiggeriförbud ska gälla.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu utifrån kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram förslag på reviderade ordningsföreskrifter där platser för tiggeriförbud specificeras.

I det nya förslaget anges att ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) inte får ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentréer inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och tågstationer samt återvinningsstationer.”

Förslaget kompletteras med kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla.

Ärendet om ändrade ordningsföreskrifter tas upp på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 1 december. Förslag till beslut är att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kontakt

Maria Gard Günster

kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
maria.gard-gunster@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?