Sök

Ordningsföreskrifter kan ändras utifrån tiggeriförbud

I november 2019 behandlade kommunfullmäktige frågan om förbud mot tiggeri på särskilt angivna platser i Nynäshamns kommun. Kommunfullmäktige beslutade då att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser där tiggeriförbud ska gälla.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har nu utifrån kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram förslag på reviderade ordningsföreskrifter där platser för tiggeriförbud specificeras.

I det nya förslaget anges att ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) inte får ske inom 75 meter från butiks- och restaurangentréer inom offentlig plats. Förbudet gäller även parkeringsytor, badplatser, bryggor, buss- och tågstationer samt återvinningsstationer.”

Förslaget kompletteras med kartbilagor som markerar vart förbudet ska gälla.

Ärendet om ändrade ordningsföreskrifter tas upp på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 1 december. Förslag till beslut är att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kontakt

Maria Gard Günster

kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
maria.gard-gunster@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?