24 nov 2020

Kommunens krisarbete utvärderas

Som ett led i Nynäshamns kommuns kvalitetsarbete utvärderas nu kommunens krisledningsarbete under coronapandemin.

Den 2 mars aktiverade kommunen sin krisledningsorganisation i syfte att hantera coronapandemin. Sedan dess pågår ett intensivt arbete. Nu har en extern konsult upphandlats för att utvärdera krisledningens arbete från februari till och med augusti i år.

- Utvärderingen genomförs för att kunna dra lärdomar av hur kommunens krisberedskap fungerat under den pågående pandemin. Vi vill ha en objektiv granskning för att få svar på vad vi gör bra och om något behöver förbättras nu under pågående pandemi och i framtiden, säger kommundirektör Carolina Pettersson.

Utredarnas uppdrag

Fokus i utvärderingen - som genomförs av konsulten BRM Europe - ligger på hur krisledningsstaben, styrande politiker i krisledningsnämnden och krisledningsorganisationen hanterat pandemin. Likaså hur kommunen lyckats upprätthålla servicen under perioden, hur kommunikationen har fungerat, vilka effekter arbetet har gett samt hur samverkan har fungerat inom kommunen, med lokala näringslivet, lokala föreningslivet och med regionala och statliga aktörer.

Text: Emma Ny/Åsa Ericsson

Kontakt

Carolina Pettersson

kommundirektör
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se


 

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?