Sök

Plan för kommunens verksamhetslokaler uppdaterad

Det behövs flera nya förskolor, mer plats för skolverksamheten, nya vård- och omsorgsboenden och en ny simhall. Det konstateras i kommunens långsiktiga plan för verksamhetslokaler.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om en uppdatering av den så kallade lokalförsörjningsplan för åren 2021-2029.

- Att exempelvis bygga en ny förskola är en lång process och därför är det viktigt med en långsiktig plan. Men det är viktigt att komma ihåg att lokalförsörjningsplanen är ett underlag för fortsatt planering. Det krävs fortfarande politiska beslut i varje enskilt ärende innan de påbörjas, säger Mikael Gustafsson, planeringschef på Nynäshamns kommun.

Mer plats för skolor och förskolor behövs

I lokalförsörjningsplanen konstateras att antalet barn i skol- och förskoleåldern ökar och att vi därför behöver mer plats för skol- och förskoleverksamheten.

I Nynäshamns tätort planeras bland annat för bygge av minst en ny förskola, återuppbyggnad av Lilla Gröndal. I Ösmo detaljplaneras för att göra det möjligt att bygga två nya förskolor och för en helt ny skola som ska ersätta Vanstaskolan. I Sorunda har det fattats beslut om att ny förskola ska byggas. Skolsituationen i Sorunda kommer att utredas inom ramen för en förstudie under 2021.

Många över 80 år ökar behov av äldreomsorg

Även antal invånare över 80 år förväntas öka, vilket gör att kommunens äldreomsorg behöver byggas ut. Prognosen visar på att två nya vård- och omsorgsboende behövs fram till 2029, varav ett ska ersätta Lotsens demensboende. Här har socialnämnden hitintills fattat beslut om ett nytt fristående vård- och omsorgsboende.

Ösmo simhall behöver ersättas

Inom kultur- och fritidsområdet är den stora frågan hur Ösmo simhall ska ersättas när byggnaden nått sin livslängd. Det första som ska göras är en lokaliseringsutredning som är planerad att starta under 2020.

Kontakt

Mikael Gustafsson

planeringschef
08-520 684 35
mikael.gustafsson@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?