Regionalt beslut påverkar simhall, bibliotek och gymnasiet

Samverkan Stockholmsregionen - där länets kommuner, Region Stockholm med flera ingår - har tagit gemensamma så kallade inriktningsbeslut för att minska smittspridningen av covid-19. För Nynäshamns kommun innebär besluten bland annat att gymnasiets fjärrundervisning förlängs och att Ösmo simhall och kommunens bibliotek har fortsatt stängt.

Aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen har beslutat om de gemensamma inriktningarna - som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer - för att öka tydligheten och för att alla ska ha samma förhållningssätt. Inriktningarna omfattar distansundervisning inom gymnasie- och vuxenskolan samt öppethållande av kommunala verksamheter inom kultur och fritidsområdet. Här ges exempel på inriktningsbeslut som har tagits för områdena.

Gymnasie- och vuxenskolan

Kommunerna ska ha minst 20 procent av undervisningen på distans. Kommunerna ska även möjliggöra att de elever som har största behov av fysisk undervisning också får det. Det gäller i första hand elever med särskilda behov, därefter sistaårsstudenter. I Nynäshamn har gymnasieeleverna ett rullande schema med fjärrundervisning för en kurs i taget och vuxenutbildningen Campus Nynäshamn har minst 20 procents fjärr- eller distansundervisning. Fjärr- och distansundervisningarna kommer att förlängas till och med 7 mars 2021, men kan kortas eller förlängas vid behov.

Syftet med inriktningarna är att minska trängseln och därmed risken för smittspridning i skollokaler samt i kollektivtrafiken under transporter till och från skolan. Likaså att tydliggöra vilka elever som har störst behov av att vara på skolan.

Kultur- och fritidsområdet

Publika verksamheter som inte har en avgörande samhällsfunktion stängs i möjligaste mån. Det handlar exempelvis om kommunala gym, simhallar, träffpunkter, mötesplatser för seniorer och idrottsverksamheter. I Nynäshamn innebär det att Ösmo simhall, träffpunkter och mötesplatser för äldre och biblioteken i Nynäshamn fortsätter att ha stängt till och med 7 mars 2021, men öppettiderna kan förlängas eller kortas vid behov. Observera att biblioteken erbjuder alternativa sätt att låna böcker på.

Publika verksamheter som har en avgörande samhällsfunktion ska däremot fortsatt hållas öppna för att invånare ska klara sin vardag och ha tillgång till nödvändig service. Det handlar exempelvis om kommunhus och medborgarkontor. Fritidsaktiviteter för barn och unga yngre än 15 år ska fortsatt hålla öppet om aktiviteterna kan anordnas på ett smittsäkert sätt. För Ung fritid innebär det att fritidsverksamheten är öppen för ungdomar 13 till och med 15 år - inte till och med 17 som i dag. All verksamhet och alla aktiviteter är förlagda utomhus.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?