15 dec 2020

Kommunens förberedelser av vaccinering mot covid-19

Region Stockholm förbereder sig för vaccinering mot covid-19, vilket även Nynäshamns kommun gör. Här kan du läsa om det pågående arbetet.

Det är fortfarande oklart exakt när vaccineringen mot covid-19 kan komma igång, klart är att den startar när det finns godkända och tillgängliga vaccin eller vacciner. Planeringen utgår från vaccinationsstart under första kvartalet 2021.

Här svarar Camilla Fallmark, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Nynäshamns kommun, på frågor om kommunens arbete och planering för vaccineringen på kommunens särskilda boenden.

Vem har ansvaret för vaccineringen?
– Det övergripande ansvaret för vaccineringen har regionen, men utförandemässigt finns det två olika spår. Vi inom kommunen stöttar upp i det ena spåret som utförare tillsammans med läkarorganisationen vid vaccinering av brukare på våra särskilda boenden. Vaccineringen av alla andra i Sverige ansvarar respektive region för. Exakt hur vaccineringen kommer att gå till och hur samarbetet mellan olika aktörer inom regionen kommer att se ut vet vi inte än. På den här sidan finns information om statens respektive regionernas ansvar.

Innebär det att Nynäshamns kommun själva kommer att vaccinera de som bor på särskilda boenden?
– Kommunens sjuksköterskor sköter i dag vaccineringen mot säsongsinfluensan på kommunens särskilda boenden och de kommer även att utföra vaccinationerna mot covid-19. Planeringen utgår från hur vi genomförde influensavaccinationen i år då den gjordes med hänsyn till covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ska även vård- och omsorgspersonal prioriteras, vem vaccinerar dem i Nynäshamns kommun?
– Det är inte klart ännu. Ansvaret för den vaccineringen ligger på Region Stockholm men vi för dialog med dem hur vaccineringen av personalen kan lösas på bästa sätt. Kömmunens krisstab har utsett en person som har huvudansvaret för dialogen mot regionen i den frågan.

Måste vård- och omsorgspersonalen vaccinera sig?
– Nej, vaccineringen är frivillig. Att vaccinera sig är ett sätt att få stopp på smittspridningen och skapa en mer hanterbar belastning på hälso- och sjukvården så när vi vet vilket vaccin det blir kommer vi att få mer information om hur det fungerar.

Vem ansvarar för vaccineringen av de som har hemtjänstinsatser?
– Det uppdraget ligger vanligtvis på vårdcentralerna. Hur ansvaret och samarbetet kring massvaccination av just covid-19 kommer se ut vet vi inte än men vi bevakar frågan.

Finns det några svårigheter med vaccinet och vaccineringen?
– Sättet att arbeta är beroende av vilket eller vilka vaccin det blir så förberedelserna innehåller flera spår, exempelvis förvaringen av det vaccin som kräver cirka minus 70 grader. Vaccinationen ska även vara säker - bland annat med tillgång till läkare - samt inte bidra till risk för smittspridning. Det kan handla om rätt skyddsutrustning och att om det är möjligt att patientansvarig sjuksköterska utför vaccinationen.

Kostar det att vaccinera sig?
– Vaccineringen mot covid-19 är kostnadsfri för alla.

När tror du vaccineringen kommer igång?
– Folkhälsomyndighetens nuvarande bedömning är att ett godkänt vaccin kan levereras till Sverige i januari så vi planerar för vaccinationsstart efter årsskiftet.

Information om vaccineringen kommer fortlöpande att gå ut här på nynashamn.se i takt med att ny information kommer.

Se tidigare nyhet om Regionens förberedelser inför vaccinering.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?