Fortsatt stöd till näringslivet

Många företag drabbas hårt av coronapandemin. Nynäshamns kommun stödjer näringslivet, bland annat genom det stödpaket som Krisledningsnämnen idag tog beslutet att förlänga.

Med anledning av coronapandemin är läget fortsatt ansträngt för medborgare, företagare och anställda. En del av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till covid-19, restriktioner som ännu gäller. Många företag vittnar om tappade intäkter, svårigheter med likviditeten och ökade kostnader till följd av arbetet för att minska smittspridningen.

Med bakgrund av detta har Nynäshamns kommun beslutat att till och med 31 mars 2021:

  1. Slopa avgifter för kommunal markupplåtelse för uteserveringar, evenemang och torghandel under den tid pandemin försvårar för näringen.
  2. Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, arrenden, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn).
  3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden.
  4. Näringslivsenhetens företagslotsfunktion hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat till covid-19, från andra myndigheter och organisationer.

Gällande punkt 2 och 3 ovan kan företag i Nynäshamns kommun kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se

Andra stödinsatser

Flytta ut din verksamhet

Restauranger välkomnas att hålla sina uteserveringar öppna hela året, och butiker att flytta ut en del av sin verksamhet på gatan, allt i den mån det är möjligt tillgänglighetsmässigt. Kommunen hanterar omgående våra yttranden till polisen gällande ansökningar om markupplåtelser för detta.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (smohf)

Smohf kan erbjuda digital tillsyn för dem som önskar samt lämna anstånd för fakturor vid betalningssvårigheter.

Växtkraft Södertörn - stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin

Projektet Växtkraft Södertörn ska stärka företag inom handel, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar som påverkats negativt av coronapandemin. Genom kompetensutveckling ska anställda inom företagen ges en starkare position på arbetsmarknaden och företaget kunna förstärka sin konkurrensförmåga.

Läs mer om Växtkraft Södertörn på Campus Nynäshamns webbplats.

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?