Planerad vaccinationsstart i januari i Nynäshamn

Vaccineringen mot covid-19 startade 27 december i Stockholms län sedan ett mindre antal doser kommit till Sverige. De närmast dagarna väntas totalt cirka 80 000 nya doser levereras. Nynäshamns kommun har fått besked om att vaccineringen på kommunens särskilda boenden planeras inledas den 7 januari.

Vacciner mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar till Sverige. Tillgången på vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination till de olika grupperna.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att följande grupper vaccineras först (fas 1):

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Vaccinering på kommunens särskilda boenden

Ansvaret för vaccineringen i Nynäshamns kommun har läkarorganisationen Capio Legevisitten på uppdrag av Region Stockholm. Nynäshamns kommun har fått beskedet att vaccineringen på kommunens särskilda boenden planeras att inledas den 7 januari. Kommunens sjuksköterskor kommer att vara behjälplig vid vaccineringen.

Vaccinering av hemtjänstkunder

Det är inte klart ännu när personer som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser kan börja vaccinera sig. När planeringen är klar kommer de som berörs att få information om vad som gäller.

Vaccinering av vård- och omsorgspersonal

Det är inte heller klart när medarbetare på kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten kan börja vaccinera sig och var vaccineringen kommer att genomföras.

Vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens fas 2:

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Går inte att boka tid

Det går inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu – varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19. Där finns även information om faserna 3 och 4 samt vaccination av barn i riskgrupper.

1177:s information om vaccination mot covid-19.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?