Nya regler för verksamheter i och med pandemilag

Den nya pandemilagen innebär nya förhållningsregler från och med söndag 10 januari. I och med lagen blir tidigare råd nu rättsligt bindande regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Den nya lagen ska möjliggöra för mer träffsäkra åtgärder som minskar smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert.

Åtgärder för att förhindra trängsel

I och med den nya lagen blir det obligatoriskt för butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, och säkerställa att maxantalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Verksamheterna måste tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalen samtidigt. Möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten ska finnas alternativt tillgång till handdesinfektion. Verksamheterna ska också skriftligt dokumentera och följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder.

Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Det gäller dock inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller liknande.

Privata sammankomster i hyrd lokal begränsas till åtta personer

Vid privata sammankomster som sker till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max åtta personer.

Vad händer om reglerna inte följs?

Verksamheter som inte följer reglerna får möjlighet att rätta till bristerna, men riskerar därefter vite och i sista hand stängning. Länsstyrelserna har tillsynsansvaret.

Stöd till företag

Nynäshamns kommun stödjer näringslivet, bland annat genom det stödpaket som Krisledningsnämnen nyligen tog beslutet att förlänga. Även många nationella stödåtgärder till företag har förlängts och fler stöd är att vänta.

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?