Sök

Nya ledamöter i nämnderna

I Nynäshamns kommun väljs ledamöterna i nämnderna på två år. Det innebär att kommunfullmäktige på mötet i november beslutade om vilka ledamöter som ska sitta i de olika nämnderna 2021-2022. Här kan du se vilka nya ledamöter som valdes.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie ledamöter:
Marcus Svinhufvud, (M) ordförande
Tobias Östring, (L) vice ordförande
Jimmy Norell, (M)
Maud Sjödén (C)
Bengt-Göran Petersson, (KD)
Gill Lagerberg, (S) andre vice ordförande
Johan Forsman, (S)
Ingrid Bergander, (S)
Lena Dafgård, (SN)
Emma Solander, (MP)
Rebecca Ädel, (SD) Ny!

Ersättare:
Lena Poolsaar, (M)
Eva Hartell, (L) Ny!
Håkan Falk, (M) Ny!
Klas Viktor Marklund, (C) Ny!
Clarence Eneroth, (KD) Ny!
Amanda Hedström, (S)
Christer Dahl, (S)
Ie Frisén, (S) Ny!
Åse Hermansson, (SN)
Katrina Winter, (V) Ny!
Carl Marcus, (SD)

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter:
Mikael Persson (L) Ny!
Per Malmsten (M)
Linnea Johansson (KD) Ny!
Christina Sönnergren (M)
Christer Dahl (S) Ny!
Daniel Jobark (S)
Rolf Åberg (SN)
Anette Merio (V) Ny!
Björn Larsson (SD)

Ersättare:
Bo Persson (L) Ny!
Margaretha Gustavson (M)
Charlotte Lindfors (KD) Ny!
Kjell Gustavsson (C)
Halina Juskiv (S)
Khloud Al Refai (S)
Lou-Lou Hillstad (SN) Ny!
Lennart Thunqvist (MP) Ny!
Johan Wolf (SD)

Socialnämnden

Ordinarie ledamöter:
Antonella Pirrone (KD)
Anders Karlsson(M)
Fredrik Brodin (M)
Helena Göransson(L)
Eva Wennerberg (C)
Roland Junerud (S)
Ulla Johansson (S)
Daniel Jobark (S) Ny!
Lou-Lou Hillstad (SN)
Tony Nicander (V)
Johann Wolf (SD)

Ersättare:
David Öberg (KD) Ny!

Gunnel Jonsson (M)
Christina Sönnergren (M)
Kaisa Persson (L) Ny!
Johanna Ekholm (M) Ny!
Ola Hägg (S)
Magnus Liljeström (S) Ny!
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) Ny!
Parvaneh Ahmadi (SN)
Bengt Holwaster (MP) Ny!
Rebecca Ädel (SD)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie ledamöter:
Maria Gard Günster (C)
Bodil Toll (M)
Otto Svedenblad (M)
Johan Harding (L) Ny!
Richard Karlsson (KD) Ny!
Göran Bergander (S)
Helen Sellström Edberg (S)
Johnny Edholm (S)
Hans-Ove Krafft (SN)
Leif Branting (MP)
Christoffer Edman (SD) Ny!

Ersättare:
Patrik Appelkvist Larsson (C)
Åke Jonsson (M)
Agneta Tjärnhammar (M) Ny!
Ebbe Larsson (L) Ny!
Agneta Hagström (M) Ny!
Yvonne Lundin (S)
Linda Walkeby (S)
Greta Olin-Landström (PPiN) Ny!
Per Ranch (SN)
Tony Nicander (V) Ny!
Carl Marcus (SD)

Saknar du något på denna sida?