Sök

Utredning om kamerabevakning

Kommunfullmäktige beslutade torsdag kväll att Nynäshamns kommun ska göra en utredning om kamerabevakning. Utredningen ska ge svar på om kamerabevakning är en möjlig åtgärd för att skapa trygghet och minska brottsligheten.

För att en kommun ska få tillstånd för kamerabevakning på allmän plats krävs det att flera punkter i Kamerabevakningslagen är uppfyllda. Bland annat ska kommunen ha vidtagit flera alternativa åtgärder till kamerabevakning såsom att ha inventerat och förbättrat belysningen i området, ha genomfört olika samverkansaktiviteter och ha närvaro av bevakningsbolag. Kamerabevakningen ska även behövas för att upptäcka och förhindra brottslig verksamhet.

"Inte en första brottsförebyggande åtgärd"

– Att införa kamerabevakning ska inte vara en första brottsförebyggande åtgärd utan alternativa åtgärder till kamerabevakning ska först ha vidtagits, säger Nynäshamns kommuns biträdande säkerhetschef Milan Vladusic.

Trygghet prioriterat område

I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och nu ska utredningen ge svar på om införandet av kamerabevakning är en möjligt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd i kommunen.

– Då det har kommit flera medborgarförslag gällande kamerabevakning är det bra att frågan nu utreds, säger Milan Vladusic.

Text: Åsa Ericsson

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?