Sök

Succé för kommunens satsning på e-förslag

I januari i år införde Nynäshamns kommun så kallade e-förslag som är ett sätt för medborgarna att lämna idéer till kommunens förtroendevalda. Och intresset har varit stort! Sedan lanseringen har över 70 e-förslag lämnats in om allt från nya gång- och cykelvägar, funkisfestival, nya lekplatser, utegym, multiarena och utomhuspadelbana.

Den som lämnar in ett e-förslag behöver inte vara folkbokförd i Nynäshamns kommun och det finns inte heller någon åldersgräns. E-förslag testas under ett år och ersätter under den tiden medborgarförslag.

- Under en månad brukade vi i genomsnitt få in i tre medborgarförslag och nu har vi fått över 70 förslag på bara sex veckor, så e-förslag verkar vara en populär kanal för att lämna in förslag till kommunen. Det tycker vi såklart är jätteroligt säger Christian Wigren, kanslichef.

Förslag som har fått 30 röster eller fler inom tre månader skickas vidare till respektive nämnd som beslutar om förslaget ska utredas vidare.

Text: Marie Eriksson.

Saknar du något på denna sida?