Bra betyg för kommunens krisarbete

Nu är utvärderingen av kommunens krisledningsarbete under coronapandemins första månader klar. Betyget är fina 4,1 på den femgradiga skalan.

–Det är bra att vi redan nu har gjort en utvärdering och det är glädjande att betyget är så högt. Resultatet återspeglar min upplevelse av arbetet i krisledningen och staben som kännetecknas av stort engagemang, en vilja att göra det situationen kräver och att vi tror på arbetet vi utför, säger Christian Wigren, chef krisstaben.

Som ett led i kommunens kvalitetsarbete har en extern konsult anlitats för att utvärdera krisledningsarbetet 1 februari – 31 augusti 2020. Det som har utvärderats är bland annat om kommunen visade handlingskraft, ansvarstagandet, den externa och interna kommunikationen, upprätthållandet av den kommunala servicen under pandemin och kommunens krisberedskap.

Många goda insatser

Och utvärderingen visar att det gjordes mycket bra. Bland annat att krisledningen samlades tidigt vilket gjorde att kommunen hann förbereda sig mer än många andra, arbetet var prestigelöst - fokus låg på att lösa frågor som uppstod, krisledningsmöten och stabsmöten fungerade överlag bra, informationskanalerna var mångsidiga och välanvända och informationen var transparant och peppande. Likaså att kommunen var ärlig och sa när det uppstod problem, lösningarna för tillgång på skyddsutrustning var kreativa och det var bra att covid-19 avdelningen inrättades inom äldreomsorgen.

Konsulten har gjort cirka 20 intervjuer med tjänstepersoner och politiker från krisledningsorganisationen. Likaså har personal, politiker och externa aktörer fått svara på ett antal enkätfrågor. Och utvärderingen ger alltså krisledningsarbetet genomsnittsbetyget 4,1 där det maximala betyget är 5.

Rekommendationer

Utvärderingen ger också några rekommendationer i det fortsatta krisarbetet. De är bland annat att krisledningsgruppens och stabens roller och arbetssätt kan förtydligas, minska risken för att chefer och nyckelpersoner blir hårt belastade, etablera arbetssätt för informationsinhämtning och bedömningar av hur rekommendationer ska omsättas i praktiken och att utnyttja lärdomar och implementera förändringar.

– Utvärderingen har gjorts för att kunna dra lärdomar hur kommunens krisarbete fungerat under pågående pandemi. Samtidigt som vi ska använda resultatet för att bli bättre, så tar vi i det fortsatta arbetet med oss självförtroendet att vi gör ett bra jobb, säger kommundirektör Carolina Pettersson.

Här kan du läsa hela utvärderingen Pdf, 806.6 kB..

Text: Åsa Ericsson

Kontakt

Carolina Pettersson

kommundirektör
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se


 

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?