Sök

Nu startar arbetet med Vision 2040 – anmäl dig gärna

Nu drar arbetet med Vision 2040 igång på allvar. Alla som bor och verkar i kommunen är välkomna att delta i visionsarbetet som handlar om kommunens framtida utveckling. Det första digitala mötet är den 13 april – så anmäl dig gärna redan nu.

I dag finns Vision 2030 men nu är det alltså dags för Vision 2040. Visionen kan innehålla allt från några korta innehållsrika ord till stora utvecklingsområden. Tanken med visionen är att den ska vara gemensam för alla, därför är det viktigt att invånare, företagare, kommunala tjänstemän, politiker och besökare tar fram den tillsammans.

– Visionen blir ett gemensamt riktmärke för vår utvecklingsresa, vilket är en styrka. Med en tydlig vision kan vi springa i rätt riktning och tillsammans se till att förverkliga den. Alla röster är viktiga och jag uppmanar alla som har möjlighet att delta - genom anmälan till något av dialogmötena i mitten av april eller via vår visionsportal på nätet, säger kommundirektör Carolina Pettersson.

Digitala möten
På grund av pandemin blir det digitala möten. De första är 13, 14 och 16 april. Du anmäler dig på den här sidan.

På visionsportalen finns information om hur arbetet kommer att gå till, vad en vision är och varför den är viktig. På sidan kan du även svara på tre korta frågor kring vilket Nynäshamn du vill ha 2040. Om du vill prata vision och kommunens framtida utveckling på ditt företag, hemma eller kanske på förskolan finns förslag på hur olika samtal kan inledas.

– Visionen för Nynäshamn 2040 handlar inte enbart om hur omvärlden ser på oss, utan i lika hög grad hur vi som bor och verkar här ser på vår kommun och vår stad. Vad vi vill bli förknippade med och hur vi på sikt kan bygga och stärka Nynäshamn som en attraktiv och konkurrenskraftig kommun ,säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M).

Alla förslag och tankar kommer löpande att samlas in och bearbetas av de förtroendevalda politikerna i nämnderna för att sedan presenteras efter sommaren.

– Arbetet med att ta fram en vision är viktigt. Det möjliggör en tydligare riktning för kommunens arbete och insatser som sträcker sig flera år framåt och dessutom över flera politiska mandatperioder. Att människor är delaktiga för att ta fram visionen leder till en starkare förankring och gör att den förhoppningsvis får starkare genomslagskraft, säger Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition.

Kontakt

Carolina Pettersson

kommundirektör
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se

Harry Bouveng

kommunstyrelsens ordförande (M)
08-520 681 93
harry.bouveng@nynashamn.se

Patrik Isestad

kommunalråd i opposition (S)
08-520 680 60
patrik.isestad@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?