Företagen ger kommunen högsta betyget på nio år

Nynäshamns företagare har tyckt till om hur de upplever kommunens service och ger det högsta betyget sedan mätningen startade 2012. Det är ett styrkebesked för arbetet med företagsklimatet, men undersökningen synliggör också de områden som kommunen behöver fokusera på för att bli ännu bättre.

För att Nynäshamns kommun ska skapa ett bättre företagsklimat behöver vi veta hur våra företagskunder uppfattar kvaliteten i kommunens tjänster – därför genomför vi årligen servicemätningen Insikt. Insikt mäter kundnöjdheten hos de företagare som varit i kontakt med kommunen i ett ärende inom något av områdena bygglov, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, markupplåtelse, livsmedelskontroll eller serveringstillstånd under det senaste året.

Förbättrat nöjd-kund-index för företagare

Resultatet, som offentliggörs idag, visar att arbetet för ett bättre företagsklimat har gått kraftigt framåt. Kommunens övergripande nöjd-kund-index (NKI) för företagare visar på en fortsatt ökning och landar på 73 som är ett högt betyg enligt betygsskalan (maximalt betyg är 100), vilket kan jämföras med 2012 års resultat som var 60. Resultatet gör också att kommunen klättrar till plats 113 på den nationella rankingen, från föregående års placering 159.

NKI för respektive myndighetsområde har förbättrats, med undantag för markupplåtelser som går från betyget 86 till 80 samt livsmedelskontroll som går från 82 till 75. Betygen anses dock fortfarande höga. Glädjande är att omdömena för miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd, som är de myndighetsområden som får lägst betyg, också ökar från föregående år.

- Jag är mycket glad att arbetet som görs för att förbättra företagsklimatet i Nynäshamns kommun gör skillnad, och vi fortsätter målmedvetet. Företagen är otroligt viktiga och därför är arbetet högt prioriterat. Jag vill tacka alla som tagit sig tid att svar på enkäten, underlaget är jätteviktigt för det fortsatta förbättringsarbetet, säger Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, Nynäshamns kommun.

Bygglov – en raket

Värt att lyfta är bygglov som ökat till betyget 73 från förra årets 49 och därmed får ett högre betyg än snittet för både Stockholms län och Sverige. Ökningen är dessutom den största i hela Stockholms län. Det goda resultatet gör att bygglov klättrar till plats 58, från förra årets 143, på den nationella rankingen.

- Det känns värdefullt att få bekräftelsen om att vi är på rätt väg. Som chef är det viktigt att mina medarbetare har bästa tänkbara arbetsmiljö och förutsättningar, som ger utrymme för en högre rättssäkerhet, service och omtanke och engagemang för varje enskilt ärende. Resultatet ger oss mer energi för att bli ännu bättre. Framför oss ligger till exempel arbetet att digitalisera bygglovsprocessen, säger Rikard Strandberg, bygglovschef, Nynäshamns kommun

Arbetet för bättre företagsklimat

Utan företagen stannar Nynäshamn. Därför ska hela kommunorganisationen aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för företagen och överträffa deras förväntningar vad gäller bemötande, service och attityd. Utifrån kommunens övergripande mål och "Strategi för ett bättre företagsklimat" gör kommunen insatser som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för företagarna. På kommunens webbsida ”Förbättrat företagsklimat” kan du följa det pågående arbetet för ett bättre företagsklimat och läsa om vad vi genomfört.

Det händer nu

Just nu pågår en särskild satsning för att förbättra kommunens service och bemötande och med det, företagsklimatet. Bland annat görs en insamling av berättelser och vittnesmål, från företag och privatpersoner, för att öka vår förståelse i var vi brister och vad vi kan göra för att åtgärda det. I satsningen är även resultatet i Insikt ett viktigt underlag. Läs mer om satsningen ”Tillsammans gör vi skillnad”.

Utöver insatsen kommer styrgruppen för näringsliv, där samtliga myndighetsområden finns representerade, bjudas in till presentation av undersökningen och samtal kring hur resultatet ska användas i verksamhetsutvecklingen.

Hur går mätningen till?

Företag, föreningar och privatpersoner som varit i kontakt med kommunen får efter avslutat ärende möjlighet att utvärdera upplevelsen. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ärendet. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras. Enkätsvaren går till en, från kommunen oberoende, konsult vilket innebär att enkätsvaren är helt anonyma. Kommunen tar del av resultaten i bearbetad form via ett webbverktyg, en fördjupad kommunrapport och genom SKL:s rapport Öppna jämförelser Företagsklimat - En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, där kommunerna som deltar i undersökningen jämförs med varandra.

Kontakt

Nina Munters

tf. näringslivschef
08-520 727 02
nina.munters@nynashamn.se

Linnea Gustavsson

tillväxtstrateg
08-520 688 05
linnea.gustavsson@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?