Tillsammans gör vi skillnad

Fler insatser görs för att förbättra kommunens service och bemötande och med det, företagsklimatet. Bland annat görs en insamling av berättelser och vittnesmål, åtgärder utifrån dessa samt föreläsning och kompetenshöjande insatser hos kommunens tjänstemän och politiker.

Kommunen vill veta vad som ligger bakom omdömena från företagen i svenskt näringslivs enkät om företagsklimat, samt företagens och privatpersoners betyg på kommunens myndighetsutövning i undersökningen Löpande Insikt. Detta för att få en djupare förståelse kring orsaken till betygen. Kunskapen ska ligga till grund för det arbete Nynäshamns kommun genomför, för att förbättra service och bemötande och skapa ett bättre företagsklimat.

- De enkätundersökningar som görs ger en bra bild på en övergripande nivå. Nu hoppas vi få en djupare förståelse för detaljer, synpunkter och vilken fakta värderingar grundar sig på. Det är nödvändig för att vi ska kunna bli bättre och ge den service som näringslivet efterfrågar, säger Håkan Svanberg (M), ordförande i näringslivsberedningen.

Dela din erfarenhet

Under våren bjuder Nynäshamns kommuns näringslivsenhet och näringslivsberedning gemensamt in företag och privatpersoner att dela med sig av sina erfarenheter av och uppfattningar om kommunens service och tjänstepersoners och politikers attityd till företagande, Det kan till exempel handla om hur man blivit bemött, om man fått ett beslut eller information man inte förstått eller om man upplevt en oförståelse från kommunen kring ens egna förutsättningar. Materialet hoppas vi specifikt ska visa vad mer kommunen behöver göra annorlunda och bättre.

- Att få ta del av faktiska upplevelser och erfarenheter, är otroligt viktigt för att få förståelse för företagarnas vardag och förutsättningar, och kunna få till stånd en förändring, säger Nina Munters, tillförordnad näringslivschef.

Det händer sen

Materialet lyfts i ”Styrgruppen för näringsliv”, där chefer för kommunens alla förvaltningar sitter, tillsammans med chefer för myndighetsområden, upphandling, kommunikation, kontaktcenter och näringsliv. Gruppen pekar sedan ut processer och kommunikation som behöver förbättras och vilka förhållningssätt och attityder som behöver ändras och tar det sedan vidare ut i hela organisationen.

Tjänstemän och politiker ska också få ökade kunskaper kring service, bemötande och företagens vardag och förutsättningar, genom exempelvis föreläsningar, filmer och dialogmöten.

- Vi gör en stor kraftsamling i arbetet med att förbättra vår service och vårt bemötande, med den här särskilda satsningen på utveckling ”Tillsammans gör vi skillnad”, säger Carolina Pettersson, kommundirektör.

Kommunen får bättre betyg – men vill bli bättre

Resultatet av undersökning Insikt, som mäter kundnöjdheten hos de företagare som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende, är en av mätningarna som ligger till grund för insatsen. Nyligen offentliggjordes resultatet för 2020, och kommunen får det högsta betyget sedan mätningen startade 2012. Men undersökningen synliggör också de områden som kommunen behöver fokusera på för att bli ännu bättre och det är här vi önskar djupdyka, genom att samla in kompletterande synpunkter. Läs mer om mätningen Insikt och det senaste resultatet.

Kontakt

Nina Munters

tf. näringslivschef
08-520 727 02
nina.munters@nynashamn.se

Håkan Svanberg

ordf. näringslivsberedningen
hakan.svanberg@live.se

Carolina Pettersson

kommundirektör
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?