Kommunstyrelsen sa ja till ny nämnd - med en justering

Kommunstyrelsen sa under torsdagen ja till en ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Beslutet togs med en justering av förslaget. Försörjningsstöd kommer inte att tillhöra den nya nämnden utan stannar kvar på socialförvaltningen. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 19 maj.

I samband med Mål och budget 2021-2024 fattades beslut om en ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag med nämndens ansvarsområde och förvaltningsorganisation och under torsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om den nya nämnden.

- Det är roligt att den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kan komma på plats vilket kommer att stärka oss i vår satsning att bli en ännu bättre näringslivskommun och förbättra servicenivån till våra företag. Vi gör det även möjligt för oss att på ett tydligare sätt koppla samman utbildningsfrågor med näringslivets behov och att få en kortare väg för personer som står utanför arbetsmarknaden att komma in. Nämnden ger oss även bättre beredskap att få fler i arbete, vilket är extra viktigt när vi framöver lämnar corona bakom oss. Den nya nämnden ger många vinster för både kommunen och medborgarna, säger Harry Bouveng, kommunstyrelsens ordförande.

Förvaltningsorganisation

Den nya förvaltningen ska bestå av följande områden:

  • Näringsliv: Det huvudsakliga uppdraget är strategiskt näringslivs- och besöksnäringsarbete, att samordna företagskontakter och kunskapsbyggande insatser kring det lokala näringslivet. I avdelningen ingår näringslivsenheten, gästhamnen/besökscenter och sommarjobben.
  • Gymnasium och vuxenutbildning: Här ingår gymnasiet, gymnasiesärskolan och Campus Nynäshamn. De ska även ansvara för svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering för nyanlända och kommunala aktivitetsansvaret.
  • Arbetsmarknad: Här ingår Arbets- och utvecklingscentrum, Ung i Nynäs, aktivitetshuset Idun, Etableringscentrum och Servicepartner.

I förslaget skulle försörjningsstöd ingå i den nya nämnden men så blir det inte. Kommunstyrelsen beslutade att enheten ska vara kvar på socialförvaltningen.

Syfte med den nya nämnden

  • Stärka näringslivsarbetet och på så sätt öka antalet arbetstillfällen i kommunen.
  • Stärka kommunens unga bland annat genom att erbjuda en bra utbildning med god koppling till arbetsmarknaden.
  • Stärka vuxna invånares möjlighet till utbildning, arbete och egen försörjning.
  • Utveckla näringslivsarbetet och besöksnäringsfrågorna.

Kommunfullmäktige ska också besluta

Enligt planen ska den nya nämnden bildas den 1 september 2021. Innan dess ska kommunfullmäktige ta slutgiltigt beslut på sammanträdet den 19 maj. Därefter startar rekrytering av förvaltningschef.

Text: Marie Eriksson

Kontakt

Carolina Pettersson

kommundirektör
08-520 683 66
carolina.pettersson@nynashamn.se


 

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?