Sök
21 maj 2021

Förlängda regionala rekommendationer

De regionala rekommendationerna i Stockholm län har förlängts till och med den 13 juni. Rekommendationerna handlar bland annat om munskydd, resor och fortsatt hemarbete.

Det är något minskad smittspridning i länet men antalet smittade är fortsatt så pass högt så smittskyddsläkaren har beslutat att de regionala rekommendationerna förlängs till och med den 13 juni. Den 31 maj kommer det att göras en utvärdering för att se om smittläget motiverar förändrade rekommendationer.

De regionala rekommendationerna som gäller är:

  • Res bara med kollektivtrafiken om du måste.
  • Andra resor: Om du måste resa - gör det så smittsäkert som möjligt.
  • Alla resenärer bör använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken dygnet runt. Gäller personer födda 2004 och tidigare.
  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. et handlar exempelvis om inomhusmiljöer såsom affärer och andra butiker. Gäller personer födda 2004 och tidigare. Rekommendationen avser inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. Vid nära kontakter under längre tid mellan vuxna medarbetare samt mellan vuxna medarbetare och/eller elever i gymnasieskolan kan munskydd vara en tilläggsåtgärd.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt – undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt.
  • Gymnasieskolan och grundskolan måste fortsätta arbeta med att i möjligaste mån undvika trängsel i undervisningen. För låg- och mellanstadiet är det viktigt att, så långt som möjligt. bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.
  • Elever i gymnasieskolan och högstadiet samt skolpersonal: Om positiva fall konstateras på skolan rekommenderas provtagning även av personer utan symtom som varit nära kontakter till de personer som konstaterats positiva.

På Region Stockholms webbplats finns mer information om de regionala rekommendationerna.

De regionala rekommendationerna är ett tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?