Sök
21 maj 2021

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Sedan 11 mars har kommuner möjlighet att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på andra liknande särskilda platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Under onsdagen beslutade kommunfullmäktige att beslutanderätten att utfärda vistelseförbud delegeras till kommunstyrelsen.

Det är den nya pandemilagens begränsningsförordning som ger kommuner möjlighet att stänga platser om det finns påtaglig risk för trängsel och som riskerar att öka smittspridningen av covid-19.

Endast under begränsad tid

Vid onsdagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten för den här typen av föreskrifter till kommunstyrelsen. Enligt delegationen får kommunstyrelsen endast besluta om föreskrifter under en begränsad tid. Innan föreskrifter om vistelseförbud beslutas ska andra mindre ingripande åtgärder övervägas. Först om de bedöms som otillräckliga och de positiva effekterna överväger blir det aktuellt att gå vidare med en föreskrift.

Kommunens tidigare nyhet i ämnet.

Folkhälsomyndighetens information om kommunala förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?