Bättre dialog ett önskemål för bättre företagsklimat

Bättre dialog och ökad trygghet står högst upp på Nynäshamnsföretagens önskelista för ett bättre företagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs mätning som släpptes idag.

I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning ger företagen sin syn på det lokala företagsklimatet. Sjuttionio Nynäshamnsföretagare har svarat på enkäten som bland annat ställer frågor om kommunala tjänstemäns och politikers attityder till företagande, kommunens service till företagen och förutsättningar för att driva företag.

Någt lägre sammanfattat omdöme

Det sammanfattande omdömet för kommunens företagsklimat landar i år på 2,9 på en sexgradig skala. En förändring från föregående år, då det låg på 3,1.

Samsyn kring önskan om en bättre dialog

I år fick även kommunens politiker möjlighet att svara på en liknande version av enkäten. Syftet är att se om företagare och politiker har en samsyn kring företagsklimatet. Årets resultat visar att politikerna generellt ser mer positivt på de olika aspekterna som formar företagsklimatet men det finns också samsyn kring vad som behöver förbättras. Bättre dialog mellan kommunen och företagen hamnar högt på prioriteringslistan för samtliga svarande.

Satsning för bättre service och bemötande för ett bättre företagsklimat

Just nu pågår satsningen "Tillsammans gör vi skillnad" med syftet att förbättra kommunens service och bemötande och med det, företagsklimatet. För att få en större förståelse efterfrågar kommunen berättelser om och upplevelser av kontakten med kommunen. Det kan handla om hur du blivit bemött, om du fått ett beslut eller information du inte förstått eller om du upplevt att någon inte ville ta sig an din fråga. Var vi smidiga eller krångliga, var det lätt att få tag på rätt person, fick du svar och den hjälp du behövde? Både företagare och privatpersoner är välkomna att lämna sin synpunkt på www.nynashamn.se/bättreservice.

- Jag vill skicka ett stort tack till de företagare som svarat på enkäten, det är viktigt underlag för vårt fortsatta förbättringsarbete. Då vi vill kunna djupdyka i vad som ligger bakom siffrorna, uppmuntrar jag både er som svarat, men även andra som vill, att berätta om era kontakter med kommunen, eller om det ni hört om oss, säger tillförordnad näringslivschef Nina Munters.

För en månad sedan visade undersökningen Löpande Insikt att företag som haft ärenden hos kommunen ger det högsta betyget sedan mätningen startade 2012. Därför blir det extra viktigt att kommunen får in berättelser och vittnesmål som kan öka förstålsen för de lägre betygen i Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Det skulle ge ytterligare kraft i det löpande förbättringsarbetet som pågår utifrån strategi och handlingsplan för bättre företagsklimat. Ett arbete som också intensifieras i och med den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontakt

Håkan Svanberg

ordförande Näringslivsberedningen

hakan.svanberg@live.se

Nina Munters

tf näringslivschef
08-520 737 02
nina.munters@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?