28 jun 2021

Tyck till om förslag på ny VA-plan

Färre områden än vad som tidigare planerats ska få kommunalt vatten och avlopp. Det står i kommunens förslag på ny VA-plan. Den 28 juni-15 september kan sakägare och andra intressenter tycka till om förslaget.

VA-planen beskriver kommunens planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Nu har kommunen tagit fram ett förslag på ny VA-plan.

I nuvarande VA-plan, som togs fram 2012, anges att bland andra områdena Oxnö, Svärdsö, Torö, Lisö och Norsbol ska få kommunalt vatten och avlopp. Men sedan planen togs fram har förutsättningarna förändrats och i det nya förslaget till VA-plan förslås istället att fler områden behåller enskilt eller gemensamt vatten och avlopp.

Orsaken är att nya kostnadskalkyler och grundvattenberäkningar visar på att de här områdena kan och bör klara sin vattenförsörjning utan kommunalt VA. De senaste åren har det också tillkommit mycket ny teknik som gör att hushållens vattenbehov kan minska.

– Vi tror oss veta att vissa har väntat på få kommunalt VA medan andra blir glada över att få behålla sitt enskilda vatten och avlopp. Nu inväntar vi fastighetsägarnas synpunkter innan vi skickar planen vidare för beslut. Via kommunens tjänst VA-rådgivningen försöker vi också stötta fastighetsägare som har frågor om olika typer av VA-lösningar, säger Malin Qviberg, VA- och renhållningschef på Nynäshamns kommun.

Tyck till fram till 15 september

Förslaget på ny VA-plan är ute på samråd till och med den 15 september. Det innebär att sakägare, myndigheter och allmänhet får tycka till om förslaget. Alla fastighetsägare som berörs av större förändringar har fått brev med information om remissen.

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vatten.vaabonnent@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12
lunchstängt 12-13


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.


VA-jouren

08-520 117 45


Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid.

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?