Slutrapport jord och vattenprover i samband med branden i Kagghamra

I maj tog Nynäshamns kommun jordprover samt vattenprover ur brunn med anledningen av branden i Kagghamra. Slutrapporten har kommit och den påvisar ingen påverkan varken på ytjord eller brunnsvattnet.

I början av juni publicerad vi ett första preliminärt utlåtande av de jord och vattenprover vi tog med anledningen av branden i Kagghamra. Slutrapporten har kommit och den befäster det preliminära utlåtandet.

Ingen påverkan på ytjord


Baserat på genomförd provtagning ses inga tecken på att branden i Kagghamra har haft någon påverkan på ytjord inom de delar av Nynäshamns kommun som ligger nära brandområdet. Skillnaderna i föroreningshalter i ytlig och djupare liggande jord är marginella och det finns ingen tydlig indikation på att föroreningshalterna i den ytliga jorden är högre än i den djupare liggande jorden. Samtliga analysresultat, både från ytlig och djupare jord, underskrider de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM).

Goda resultat av provtagning i brunn


I den provtagna brunnen ses ingen påverkan till följd av branden. Vid provtagningspunkt var det endast metallhalter som låg över analysernas rapporteringsgräns men de uppmätta halterna understiger Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt vatten. Halt av kalcium uppmättes över Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt med anmärkning. Uppmätt halt av kalcium är ett tecken på att vattnet är hårt, vilket är relativt vanligt i berggrundvatten (SGU, 2013). Uppmätt halt av kalcium innebär inte några hälsorisker om vattnet används som dricksvatten. Kontrollprovtagning av vatten i brunn utförs i november 2021.

Även Botkyrka kommun har provtagit mark och grödor men ännu inte fått något resultat för dessa När det kommer informerar även vi resultatet av deras rapport.

Slutrapporten går att begära ut via registrator.

Text: Victoria Holmgren

Kontakt

Alf Olsson

samhällsbyggnadschef
08-520 682 70
alf.olsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?