01 jul 2021

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram tre nya scenarier för hur smittspridningen kan se ut 1 juli till 30 september. Alla scenarier indikerar låg smittspridning under sommaren och två visar en liten uppgång av smittan till hösten.

Folkhälsomyndigheten tar regelbundet fram scenarier för smittspridningen och under torsdagen presenterades den senaste.

Folkhälsomyndighetens tre scenarier:

  • Scenario 0 utgår från att kontaktintensiteten i befolkningen är på samma nivå som under våren.
  • Scenario 1 utgår från att kontaktintensitet i befolkningen är något högre och ligger mitt emellan nivåerna i scenario 0 och de höga nivåerna som rådde innan pandemin.
  • Scenario 2 utgår från att kontaktintensiteten återgår till samma nivåer som innan pandemin.

Låg smittspridning under sommaren

Samtliga tre scenarier indikerar en låg smittspridning under sommaren. De nära kontakterna antas ligga på en låg nivå på grund av vädret och att många vistas utomhus. I slutet av sommaren antas kontakterna öka igen bland annat beroende på återgång till arbete och skola och mer vistelse inomhus. Effekten blir en ökad smittspridning i september enligt scenarierna 1 och 2.

Risk för lokala utbrott

Både under sommaren och hösten bedömer Folkhälsomyndigheten att det finns risk för små lokala utbrott i grupper där vaccinationstäckningen är lägre än i övriga befolkningen, till exempel bland barn och unga. Om sådana utbrott skulle uppstå kan smittskyddsåtgärder behöva anpassas regionalt eller lokalt för att minska risken för vidare smittspridning.

Folkhälsomyndigheten anser inte att de nya scenarierna utgör någon anledning att ändra regeringens stegvisa plan för anpassning av åtgärderna för att förhindra smittspridning. Men scenario nummer 2 ger anledning till en viss försiktighet med de sista stegen.

Scenarierna ska inte uppfattas som en prognos, utan illustrerar ett möjligt förlopp som kan utgöra underlag för planering främst inom hälso- och sjukvården.

Folkhälsomyndighetens nyhet om de nya scenarierna.

Text: Åsa Ericsson

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?