18 aug 2021

Ny maxtaxa för äldreomsorgen

Från och med den 1 september 2021 gäller en ny maxtaxa för äldreomsorgen. Det beslutade Kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 9 juni 2021.

Numret till avgiftshandläggare har i brevet till berörda brukare blivit fel. Det rätta numret är 08-520 680 27.

Anledningen till förändringen är att den nuvarande maxtaxan inte är höjd sedan 2014. Den nya maxtaxan är 2125 kronor i månaden - tidigare var den 1772 kronor i månaden. Det är bara personer som har förmåga att betala en högre avgift som får en höjning. Enligt socialtjänstlagen har den enskilde rätt att ha kvar tillräckligt mycket av sin inkomst för normala levnadskostnader, vilket kommunen tar hänsyn till vid beräkning av äldreomsorgsavgift. Den nya avgiften implementeras i två steg. Hälften justeras från och med den 1 september 2021 och resten från och med den 1 januari 2022. 

Trygghetslarm ingår i maxtaxan

Kommunfullmäktige beslutade även att insatsen trygghetslarm ska vara en biståndsbedömd insats och att den ska ingå i maxtaxan. För de som har avgiftsutrymme motsvarande den nya maxtaxan kommer förändringen bestå i en sammanlagt högre avgift motsvarande maxtaxan. För den som endast har trygghetslarm kommer avgiften bli densamma om avgiftsutrymme finns, i annat fall kommer avgiften reduceras individuellt.

Fakturor justeras under hösten

Eftersom kommunen under hösten byter sitt verksamhetssystem och lägger till trygghetslarm som en biståndsbedömd insats hinner inte alla fakturor regleras från den 1 september utan kommer att justeras efterhand under hösten. Detta kan innebära att vissa till en början får betala lite för mycket under en kort period och andra för lite. Kommunen kommer att justera detta så fort som möjligt.

Brev med information om förändringarna skickas till samtliga berörda brukare inom kort.

Text: Marie Eriksson

Kontakt

Mikael Landberg

avdelningschef myndighet äldre och funktionshinder
08-520 682 87
mikael.landberg@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?