Sök

Nynäshamn är länets bästa arbetsgivarkommun

Fackförbundet LO:s Stockholmsdistrikt har granskat länets kommuner bland annat vad gäller anställningsvillkor och sjukfrånvaro. Granskningen visar att Nynäshamn är länets bästa arbetsgivarkommun 2020.

I granskningen, som publicerades under onsdagen, har LO analyserat och jämfört anställningsvillkor, löner, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro bland kommunanställda. Nynäshamns kommuns topplacering handlar främst om anställningsvillkor där Nynäshamn ligger högt vad gäller heltids- och tillsvidareanställda med andelar på 87 respektive 83 procent.

­"Bakom resultaten ligger målmedvetet arbete"

- Nynäshamns kommun har en hög grad av trygga anställningar, heltider och färre timavlönade inom flera kvinnodominerade verksamheter. Bakom resultaten ligger ett målmedvetet arbete som påbörjade 2007 i form av ett samarbetsprojekt mellan kommunen och fackförbundet Kommunal med fokus på rätt till heltid. Vårt arbete för heltider och trygga anställningar har fortsatt sedan dess. Numera finns det ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner och Svenska kommunalarbetareförbundet som kallas ”heltidsresan”. Så vår resa fortsätter, säger personalchef Linn Marsten.

Sjukfrånvaro och löner - bra även där

Nynäshamns kommun ligger också bra till när det gäller sjukfrånvaro och löner där kommunen ligger kring medel.

- Även här har vi arbetat målmedvetet, strukturerat och med omtanke för att få ner sjukfrånvaron som tidigare var bland de högsta i länet. En del av arbetet bedrivs sedan 2019 inom ramen för ESF-projektet Hälsofrämjande arbetsliv tillsammans med Järfälla kommun. Projektet utbildar chefer, skyddsombud och medarbetare och förser på så sätt kommunorganisationen med verktyg för att arbeta hälsofrämjande. Vad gäller löner så innebär lönebildningsarbetet att vi mer i detalj analyserar och justerar så att vi ligger bra till inom våra olika yrkeskategorier, säger Linn Marsten.

Något under medel inom två områden

Undersökningen visar också att Nynäshamns kommun ligger något under medel när det gäller personaltäthet och ledarskap.

- Personaltätheten påverkas av verksamhetens ekonomiska utrymme och är förstås en av flera faktorer som påverkar hur arbetsbördan upplevs. Utmaningen är alltid att hitta en god balans. Vad gäller ledarskap så pågår en omfattande ledarutbildning som även den genomförs inom ramen för projektet Hälsofrämjande arbetsliv. På utbildningarna - och i andra sammanhang - märks det tydligt att kommunens chefer har ett högt engagemang att fortsätta utveckla såväl sitt eget chefs- och ledarskap som sin verksamhet och sin personal, säger Linn Marsten.

Undersökningen bygger på uppgifter i databasen Kolada samt LO:s egna beräkningar.

Text: Åsa Ericsson

Kontakt

Nynäshamns kommun

Saknar du något på denna sida?