Sök

Kommunen kommer att söka ny samhällsbyggnadschef

Då nuvarande samhällsbyggnadschef Alf Olsson slutar kommer Nynäshamns kommun att söka ny högsta chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alf Olsson slutar sitt uppdrag som förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen
30 september, och under hösten påbörjar Nynäshamns kommun rekryteringen av hans efterträdare.

– Arbetet som samhällsbyggnadschef är ett viktigt och spännande arbete. Framtidens frågor med högt ställda miljömål är ett stort ansvar och kräver ett nytt ledarskap och är avgörande för kommunens utveckling.

I samtal kring framtidens utmaningar har vi landat i överenskommelsen att Alf avslutar uppdraget som samhällsbyggnadschef den 30 september, säger kommundirektör Carolina Pettersson.

– Under Alfs fyra år som samhällsbyggnadschef, och 13 år i kommunen, har samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter visat på många goda resultat. Bygglovsverksamheten visar på en mycket positiv utveckling i den årliga kundnöjdhetsmätningen där invånare och företag ger sin syn på service och kvalitet, digitaliseringen av kommunens bygglovsansökningar och detaljplaner är under uppbyggnad och förslaget till den nya vatten- och avloppsplanen som ska trygga kommuns försörjning framöver är framtagen och inväntar beslut. För att nå dessa resultat har Alf och förvaltningens medarbetare arbetat hårt. Jag vill tacka Alf för hans arbete och stora engagemang för samhällsbyggnadsfrågorna i Nynäshamns kommun, säger Carolina Pettersson.

Tills ny samhällsbyggnadschef har rekryterats kommer en interim chef att anlitas och kommundirektör Carolina Pettersson tar över ansvaret som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Saknar du något på denna sida?