Sök
16 sep 2021

Nu drar mobilitetsveckan igång

Idag börjar Europeiska mobilitetsveckan, tidigare Trafikantveckan, där Nynäshamns kommun återigen medverkar som en del av ett större hållbarhetsarbete. Under veckan kommer kommunen informera och uppmuntra kommuninvånare att reflektera över sitt resande och även bjuda in till en fotoorientering i Nynäshamns centrum och Ösmo.

Mobilitetsveckan arrangeras sedan 20 år tillbaka mellan 16 och 22 september varje år för att uppmärksamma och underlätta för hållbara resor och transporter. Kommuner och regioner runt om i hela EU deltar.

– Årets tema för veckan är ”Hållbar mobilitet – sunt och tryggt” och uppmanar oss till att reflektera över vilka möjligheter till förändring av ändrade resvanor som pandemin fört med sig och hur vi kan resa mer hållbart för både hälsa och miljö, säger Julia Nordström, Nynäshamns kommuns miljö- och klimatstrateg.

Hållbara transportalternativ är exempelvis att välja cykeln eller att gå framför att ta bilen. Liksom i hela världen står transporter för en stor del av växtgasutsläppen även i Nynäshamn.

­"Nynäshamnare kör i genomsnitt 600 mil"

– Av de totala utsläppen från transporter i kommunen står personbilar för ungefär en fjärdedel och varje nynäshamnare kör i genomsnitt 600 mil med personbil varje år. Om vi alla bytte ut en bilresa i veckan mot att istället gå eller cykla skulle vi tillsammans minska kommunens klimatpåverkan – och samtidigt få bättre hälsa, säger Julia Nordström.

Fotoorientering och dialogmöte

Under veckan bjuder kommunen in till att delta i en fotoorientering i Nynäshamns centrum och Ösmo. Den 21 september anordnar även kommunen ett dialogmöte på Fredstorget klockan 17-18, där du som bor i Nynäshamn har möjlighet att ställa frågor till kommunens representanter om bland annat gatumiljön i kommunen.

Läs mer om Mobilitetsveckan.

Text: Andreas Hagelin

Saknar du något på denna sida?