Sök
29 sep 2021

Avgiftsfri familjerådgivning under 2022

På dagens sammanträde beslutade socialnämnden att föreslå för Kommunfullmäktige att ta bort avgiften för familjerådgivning. Förändringen föreslås gälla 1 januari 2022.

- Det är viktigt med en avgiftsfri familjerådgivning eftersom det förebygger behovet av senare insatser och på så sätt gör vi en långsiktig insats för socialförvaltningens ekonomi. Det är också viktigt att särskilt stötta de familjer som är i behov av familjerådgivning och är försatta i en missgynnsam socioekonomisk situation, säger Antonella Pirrone, socialnämndens ordförande.

Socialnämndens beslut grundar sig i ett ordförandeförslag från Antonella Pirrone (KD). Den avgiftsfria familjerådgivningen ska först beslutas av Kommunfullmäktige innan det börjar gälla. Den avgiftsfria familjerådgivningen föreslås gälla under kalenderåret 2022 och ska sedan utvärderas för att se om det ger en tydlig effekt. Idag kostar ett besök på familjerådgivningen 350 kronor.

Text: Marie Eriksson

Kontakt

Antonella Pirrone

socialnämndens ordförande (KD)
08-520 682 32
antonella.pirrone@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?