Sök
Skyddsrumskylt framför ett skyddsrum i en källarlokal.

I Nynäshamn finns 159 skyddsrum.

Här tar du skydd vid en kris

Om Sverige skulle hamna i krig eller det finns en risk för exempelvis ett angrepp från luften är det bra att känna till var närmsta skyddsrum finns. I Nynäshamns kommun finns 159 skyddsrum.

– Det är bra att vara förberedd och ta reda på vart skyddsrummen innan man verkligen behöver uppsöka ett, säger Madeleine Lundgren, säkerhetssamordnare på kommunen.

Under Krisberedskapsveckan har kommunen informerat om vikten av att han en bra egenberedskap i händelse av en kris. En del i att ha en bra hemberedskap är att känna till var närmsta skyddsrum finns och när du ska uppsöka ett.

– Nu lever vi i fredstid och därför har nog de flesta av oss inte haft anledning att uppsöka ett skyddsrum för att söka skydd någon gång. Därför är det inte alltid helt lätt att veta vart man ska ta vägen om myndigheterna uppmanar till att ta skydd. Därför kan det vara en klok idé att uppdatera sig om var närmaste skyddsrum finns om du skulle behöva ett någon gång. Det kan finnas närmare än du tror, säger Madeleine Lundgren.

På myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns en karttjänst som visar var närmaste skyddsrum finns. Det är också MSB som kontrollerar att antalet skyddsrum vårdas och hålls tillgängliga för befolkningen. I Nynäshamns kommun finns 159 skyddsrum varav majoriteten är belägna i tätorten Nynäshamn.

– Ofta är de placerade i flerbostadshus eller garage och under fredstid kan de användas som något annat som förråd till exempel. Skyddsrummen är byggda så att de ska kunna stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. I rummen finns också en speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från gifta gaser, säger Madeleine Lundgren.

När ska man uppsöka ett skyddsrum?

– I första hand vid ett flyglarm, det är en signal med korta stötar under en nivå, eller vid ett beredskapslarm med en signal på 30 sekunder, säger Madeleine Lundgren.

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

Flyglarmet liksom VMA – viktigt meddelande till allmänheten är en båda en del av det som kallas befolkningsskyddet. Mest känt är larmet kanske under namnet ”Hesa Fredrik” och larmet firar 90 år i år. Utöver att sända ut olika ljudsignaler för att signalera olika varningar kan även meddelanden via radio och tv och sms räknas som VMA. Ett VMA-larm består av en signal på sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad som upprepas i flera intervaller.

– De flesta har nog hört ljudet när systemet testas den första måndagen var tredje månad. Men det är kanske inte alla som känner till vad de ska göra om larmet någon gång är skarpt.

Vad ska man göra då?

– Om larmet hörs på en tidpunkt när systemet inte testas ska man i första hand gå in, stänga dörrar och fönster och om möjligt stänga ventilation. Sedan är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som har hänt genom exempelvis lokalradion eller genom att kolla på tv, säger Madeleine Lundgren.

Text: Andreas Hagelin

Saknar du något på denna sida?