Sök

Nytt mötesforum ska bidra till ett tryggare Nynäshamn

Var tredje vecka träffar kommunen representanter från bland annat Polisen, Securitas, Södertörns brandskyddsförbund och SL i ett nytt forum, ett så kallat utsättningsmöte. På mötena delar aktörerna lägesbilder med varandra för att tillsammans skapa olika trygghetsskapande insatser.

– Syftet med mötena är att vi ska kunna vara mer proaktiva i det brottsförebyggande arbetet i kommunen, säger Milan Vladusic, säkerhetschef.

Utsättningsmötena arrangeras på fredagskvällar för att aktörerna ska kunna koordinera sina insatser för kvällen och till kommande helger.

– Det kan exempelvis handla om att vi gemensamt beslutar att väktare ska patrullera lite extra runt stationsområdena för att ge trygghet åt de som kommer hem sent på kvällen men det kan också handla om mer långsiktiga åtgärder, säger Milan Vladusic.

Just kollektivtrafiken är ett problemområde, visar Polisens senaste trygghetsundersökning som presenteras idag. 24 procent av de som besvarat undersökningen uppger att de helt avstår från att resa kollektivt på kvällstid, en ökning med fem procentenheter jämfört med tidigare undersökning som gjordes 2020.

– Det här är en utveckling vi inte vill se, såklart, och är något vi måste jobba vidare med tillsammans med Polisen och SL inte minst, säger Milan Vladusic.

Högt prioriterad fråga

Mätningen visar också att fler upplever att egendomsbrotten ökar. Det handlar till exempel om inbrott i källare, förråd och bil. Här tror Milan Vladusic att utsättningsmötena kan vara ett bra komplement till det övriga brottsförebyggande arbetet.

– Trygghet är en högt prioriterad fråga i Nynäshamns kommun. Utsättningsmötena är ett bra exempel på det. Genom den information som kommer fram på de här mötena kan vi rikta våra gemensamma insatser på både kort och lång sikt, säger Milan Vladusic.

Positivt ändå är att årets undersökning visar att den allmänna upplevda oron för att utsättas för brott i kommunen har minskat sedan den förra mätningen som gjordes 2020.

– Men förhoppningen är att fler ska känna sig trygga i kommunen. Genom de insatser vi beslutar om på utsättningsmötena kan varje aktör utifrån sitt ansvarsområde bidra till ett tryggare Nynäshamn.

Ungdomsteamet leder mötet

Modellen med utsättningsmöten har inspirerats av en mötesmodell i Haninge kommun och har tagits fram av kommunen i samarbete med Ungdomsteamet, som också är de som leder utsättningsmötena. Med på mötena är: Nynäshamns kommun, Polisen, Södertörns brandförsvarsförbund, Securitas, MTR, SL, Aimo park, Nynäshamns bostäder och Nobina. Polisens trygghetsundersökning skickades till närmare ett tusen invånare i Nynäshamns kommun under april och maj 2021. Svarsfrekvensen är 54 procent.

Läs mer om Polisens trygghetsmätning.

Text: Andreas Hagelin

Kontakt

Milan Vladusic

säkerhetschef
08-520 682 65
milan.vladusic@nynashamn.se

Saknar du något på denna sida?