Sök
Stridsbåt på vatten med  vass i förgrunden. På båten står två militärer.

Foto: Joel Thungren/Combat Camera, Försvarsmakten

Stor militärövning i södra skärgården

Med start på måndag 18 oktober fram till den 28 oktober kommer Försvarsmakten arrangera en stor militärövning under namnet SWENEX 21 i södra skärgården. Samtliga av Sveriges marina krigsförband och krigsförband som stödjer marina operationer deltar i övningen tillsammans med förband från flera länder.

Under övningen kommer Försvarsmakten bland annat att öva på kommunens mark på Yxlö. Det handlar om fastigheterna: 1:3, 1:7, 1:8, 2:2 och 2:3. Kommunen har upplåtit marken perioden 14-28 oktober. Flera länder deltar med förband i övningen och under övningsperioden kan det därför förekomma militär aktivitet både i vattnet och på land i området. De övande enheterna kommer ha tydliga instruktioner om att minimera störningar för allmänheten och påverkan på marken som används. Syftet med övningen är att utveckla marinens taktiska förmåga.

Du kan läsa mer om militärövningen på Försvarsmaktens hemsida. Där hittar du även kontaktuppgifter till vem du ska kontakta om du har frågor om övningen.

Läs mer om SWENEX21

Saknar du något på denna sida?