Sök
12 okt 2021

Säljstart närmar sig för Kalvö industriområde – först ut är befintliga ägare och arrendatorer med köpoption

Det är av stor vikt för vår kommun att kunna erbjuda attraktiv industrimark och välkomna nya etableringar. Nu är snart den nya detaljplanen för Kalvö industriområde klar och tiden närmar sig för säljstart. Först ut går riktade erbjudanden till nuvarande ägare och arrendatorer.

I detaljplanen har hänsyn tagits till faktiska ytor som kan nyttjas och befintliga ägares önskan om utökning av mark i anslutning till sina fastigheter. Det handlar om mindre markstycken som kan regleras in i befintliga fastigheter. Även de verksamheter som arrenderar med inskriven köpoption får nu också erbjudande om köp.

– Företagen på Kalvö har fått vänta på den nya detaljplanen och därför vill vi föregå så mycket vi kan. Faller det väl ut ser vi en möjlighet att ta med dessa överenskommelser om markköp i vår ansökan om fastighetsreglering för detaljplanen till Lantmäteriet. Förhoppningsvis innebär det en snabbare väg fram till formellt tillträde för företagarna, säger Adam Rudin huvudprojektledare för Kalvö industriområde.

Inom detaljplanen tillkommer även oexploaterade ytor på ny kvartersmark som ska erbjudas till försäljning. Sammanlagt drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar runt omkring i området. Marken kommer inte vara grovplanerad och den kommer att säljas i befintligt skick.

– Det här är mark som är lämplig att konkurrensutsätta inför försäljning, vi vill erbjuda alla som visat intresse lika förutsättningar att i området lämna anbud och köpa mark. Vi kommer återkomma med information här på kommunens webbplats samt göra utskick till alla som anmält sig till intresseregistret när upplägget är bestämt. Målsättningen är att vi ska kunna göra det efter att detaljplanen fått laga kraft, vilket preliminärt blir nu i november, informerar Adam Rudin.

Detaljplanen i sin helhet beräknas bli antagen i kommunfullmäktige den 14 oktober och kan därmed få laga kraft i november. Det ökar byggrätten och den möjliga användningen för befintliga fastigheter samt öppnar för fler verksamhetstomter i området.

Här kan du läsa mer om Kalvö industriområde.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Nynäshamns kommun. För frågor om etablering Kalvö industriområde, kontaktar du, Adam Rudin, 08-520 682 30, adam.rudin@nynashamn.se , och för övriga företag- och näringslivsfrågor kontaktar du vår företagslots, 08-520 682 00, foretagslots@nynashamn.se som svarar på frågor och ser till att du får rätt hjälp.

Saknar du något på denna sida?