Sök

Socialförvaltningens smittsäkra arbete fortsätter

Som privatpersoner lever vi ungefär som vanligt igen efter det att coronarestriktionerna släppte den 29 september. Men inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet fortsätter det smittsäkra arbetet i allra högsta grad för att skydda brukare. Arbetet kommer dessutom att förstärkas ytterligare.

Förutom de smittförebyggande åtgärder som verksamheterna arbetat med under hela pandemin i form av skyddsutrustning, basala hygienrutiner, besöksrutiner, covid-19 avdelning och medarbetare som är hemma vid minsta symtom förstärks nu arbetet ytterligare genom att:

  • Förstärkt information om vikten av vaccination samt vikten av att hålla i och ut i det dagliga smittskyddsarbetet till vissa verksamheter.

  • Hygienombuden kallas till möte för att tillsammans fortsätta hålla i och hålla ut i verksamheternas smittskyddsarbete. Ombudens roll är att vara en viktig roll som länk mellan kollegorna på arbetsplatsen och enhetschef, sjuksköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hygienombudet ska vara en god förebild i det vårdhygieniska arbetet på arbetsplatsen och vara uppdaterad och väl insatt i de hygienrutiner som finns för verksamheten.

Text: Marie Eriksson

Saknar du något på denna sida?