Sök

Risk för dålig lukt i slutskedet av Nynas miljöprojekt

Nyligen inleddes slutskedet i ett miljöprojekt som Nynas oljeraffinaderi arbetar med just nu. En deponi med föroreningar med föroreningar som användes tidigare under raffinaderiets historia ska täckas över. Under vissa arbetsmoment med det arbetet kan viss dålig lukt förekomma. Arbetet kommer även innebära ökad trafik med tunga fordon till och från raffinaderiet.

Den så kallade ”Landfarmen” på Nynäshamnsraffinaderiet är en deponi inom ett avgränsat område där föroreningar från processer som användes tidigare under raffinaderiets historia förvaras. Nu ska farmen sluttäckas med syftet att förhindra att regnvatten skall laka ur föroreningar (så kallat lakvatten) samtidigt som regnvattnet inte ska bli förorenat utan ledas förbi deponin. Ytan på deponin kommer att täckas med olika lager av täta dukar och jord. Under vissa arbetsmoment finns risk för dålig lukt. Arbeten med att täcka deponin utförs i två faser varav fas 1 är påbörjad och avslutas runt 6 december. Etapp 2 påbörjas 1 maj 2022 och avslutas under juli 2022. Under den här perioden kommer det att vara en ökad trafik med tunga fordon till och från raffinaderiet.

Om du har frågor om arbetet ska du kontakta Nynas raffinaderi direkt på något av följande nummer:

Thomas Nyberger, operativ projektledare Nynas 08-520 655 16

Peter Eriksson, chef Engineering Nynas 08-520 653 44

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?