Sök
Kommunens arkivarie i kommunarkivet visar upp några av de handlingar som lämnats in till kommunen.

Patrik Appelkvist Larsson visar upp några av de handlingar som lämnats in till kommunen.

Sex flyttkartkonger med handlingar från Sorunda lämnades till kommunen

Inte mindre än sex flyttkartonger med gamla handlingar från det som en gång var Sorunda kommun har nyligen lämnats in till Nynäshamns kommun. Bland handlingarna finns röstlängder, fyrktalslängder, debiteringslängder och uppbördslängder som är över 100 år gamla.

– Väldigt roligt att handlingarna äntligen hittat hem till kommunarkivet, säger Patrik Appelkvist Larsson, kommunarkivarie.

I kommunarkivet förvaras handlingar om Nynäshamns kommun från det att kommunen bildades fram tills idag. Här finns även mängder med handlingar från Sorunda och Ösmo kommuner innan kommunerna slogs samman med Nynäshamn. I samband med sammanslagningarna av de olika kommunerna försvann mängder av handlingar och kommunen har därför genom åren efterlyst handlingar.

– Kommunhandlingarna tillhör alla som bor i Nynäshamn. Det är genom dokumenten och handlingarna från förr vi kan ta del av vår historia och få förståelse för vår samtid, säger Patrik Appelkvist Larsson.

Nyligen blev han kontaktad av en kommuninvånare som ville lämna in ett antal handlingar till kommunen. Det visade sig att det var hela sex flyttkartonger fyllda till bredden med handlingar från det som en gång varit Sorunda kommun. Bland handlingarna finns olika röstlängder, fyrktalslängder, debiterings- och uppbördslängder och taxeringslängder från sent 1800- och tidigt 1900-tal som tidigare saknats i kommunarkivet.

– Röstlängderna upprättades årligen över alla röstberättigade. Fyrktalslängder var liggare över hur många röster varje person hade innan Sverige införde lika rösträtt, förklarar Patrik Appelkvist Larsson.

Skickas till hembygdsföreningen

Nu återstår ett gediget jobb att sortera alla handlingar och se till att de hamnar på rätt plats i arkivet.

– En del av handlingarna kommer vi att skicka till Sorunda hembygdsförening då de inte har tillhört Sorunda kommun men ändå kan vara lokalhistoriskt intressant för sorundaborna, säger Patrik Appelkvist Larsson.

När han fick kontakt med personen som lämnade in handlingarna hade han förhoppningar om att flera handlingar från Sorunda kommunalstämma skulle ligga i lådorna.

– Kommunalstämman var dåtidens högst beslutande organ i kommunen. Mellan åren 1877 och 1912 har vi inga handlingar från kommunalstämman i Sorunda. Men tyvärr verkar det inte som att några av de handlingarna finns med i materialet som lämnats in, säger Patrik Appelkvist Larsson.

Efterlyser fler dokument

Men han är ändå glad för att mängder av de handlingar som saknats ändå har hittat hem till kommunarkivet i Nynäshamn. Han uppmanar kommuninvånare som vet med sig att de har gamla handlingar hemma som skulle kunna tillhöra kommunen att lämna in dem. Det går bra att vara anonym, säger Patrik Appelkvist Larsson.

– Det ligger såväl i kommunens som medborgarnas intresse att ha arkivet så komplett som möjligt. För varje handling som lämnas in läggs ytterligare en liten pusselbit på plats över vår gemensamma historia.

Hör av dig till kommunarkivet@nynashamn.se eller ring 08-520 684 07 om du har frågor om kommunarkivet eller har handlingar som du vill lämna in till arkivet.

Text: Andreas Hagelin

Saknar du något på denna sida?